MEHMET BALiOGLU

Geçici Kabul Noksanlıkları İçin Yapılan Kesintilerin Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında İzlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediye tarafından geçici kabul noksanlıkları için hakedişlerden yapılan kesintiler, 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi gerekirken, 333 Emanetler Hesabında izlendiği görülmüştür.
  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’nin 30’uncu maddesinde, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde geçici kabul noksanlıklarının nasıl alınacağına ilişkin iki seçenek düzenlenmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği
  • Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme
  • Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planı

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Geçici kabul noksanlıkları için kesilen tutarların 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi.
  • 2019 yılı içerisinde yapılan yapım işlerinde, Yapım İşleri Tip 30’uncu maddesine göre geçici kabul noksanlıklarına ait hakediş üzerinden yapılan kesintilerin 330.15 Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem. hesabına kaydedildiği ifade edilmiştir.
  • Belediye tarafından Yapım İşleri Tip Sözleşmesi’nin 30’uncu maddesi uyarınca hakedişlerden kesilen geçici kabul noksanlıklarının 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına aktarıldığı ifade edilmekle birlikte bu muhasebe kayıtları 2019 yılı içerisinde yapıldığından denetim görüşü verilen 2018 yılı mali tablolarını etkilememektedir.
  • Dolayısıyla, 2018 yılı mali tablolarında geçici kabul noksanlıkları için hakedişlerden kesilen tutarlar kadar 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının eksik, 333 Emanetler Hesabının ise fazla göründüğü değerlendirilmektedir.

Rapor Metni

Belediye tarafından geçici kabul noksanlıkları için hakedişlerden yapılan kesintilerin

330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi gerekirken, 333 Emanetler Hesabında izlendiği görülmüştür.

Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin eki olan Yapım İşlerine Ait Tip Sözleşme’nin 30’uncu maddesinde, anahtar teslimi götürü bedel sözleşmelerde geçici kabul noksanlıklarının nasıl alınacağına ilişkin iki seçenek düzenlenmiştir. Yapılan düzenlemeye göre idare, geçici kabul noksanlıkları için ya düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının

%3’üne karşılık gelen kısmını tutar ya da düzenlenen her hakedişte yapılan iş tutarının %3’ü kadar teminat mektubu ister, yüklenicinin teminat mektubu vermeme durumunda ise yapılan iş tutarının %3’üne karşılık gelen kısmını hakedişten keser.

Mahalli İdareler Detaylı Hesap Planında 330 hesabına ilişkin 330.15 Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Maddesi Gereği Alınan Teminatlar yardımcı hesabı düzenlenmiştir. Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30’uncu maddesi gereği alınacak teminatlar ise geçici kabul noksanlıklarını ifade etmektedir. Yapılan incelemede, geçici kabul noksanlıkları için yapılan kesintilerin 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına kaydedilmeyip 333 Emanetler Hesabında muhasebeleştirildiği tespit edilmiştir.

Geçici kabul noksanlıkları için hakedişlerden kesilen tutarların 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının yardımcı hesaplarında izlenmesi gerektiği düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; 2019 yılı içerisinde yapılan yapım işlerinde, Yapım İşleri Tip 30’uncu maddesine göre geçici kabul noksanlıklarına ait hakediş üzerinden yapılan kesintilerin 330.15 Yapım İşleri Tip Sözleşmesinin 30. ve 31. Md. Ger. Al. Tem. hesabına kaydedildiği ifade edilmiştir.

Sonuç olarak kamu idaresi tarafından Yapım İşleri Tip Sözleşmesi’nin 30’uncu maddesi uyarınca hakedişlerden kesilen geçici kabul noksanlıklarının 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabına aktarıldığı ifade edilmekle birlikte bu muhasebe kayıtları 2019 yılı içerisinde yapıldığından denetim görüşü verilen 2018 yılı mali tablolarını etkilememektedir. Dolayısıyla, 2018 yılı mali tablolarında geçici kabul noksanlıkları için hakedişlerden kesilen tutarlar kadar 330 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının eksik, 333 Emanetler Hesabının ise fazla göründüğü değerlendirilmektedir.