MEHMET BALiOGLU

Geçici Kabul İşlemleri Yapılan Yatırımlara İlişkin Tutarların İlgili Maddi Duran Varlık Hesabı’na Aktarılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • 2019 yılında geçici kabulü yapılan binaların 31.12.2019 tarihine kadar 252 Binalar Hesabı’na aktarılmayıp 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda izlenmeye devam edildiği tespit edilmiştir.
  • Bu durumun Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’ne uygun olmadığı ve tam açıklama ilkesine aykırı olduğu belirtilmiştir.
  • Eksik muhasebe kaydı nedeniyle 2019 yılı Bilançosu’nun ilgili hesaplar bazında hatalı bilgi içerdiği değerlendirilmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
  • 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nı düzenleyen “Hesabı’nın işleyişini düzenleyen” başlıklı 188’inci maddesinin (b) bendi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Geçici kabulü 2019 yılı içerisinde yapılarak 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda izlenen 220.885,20 TL’lik tutarın 252 Binalar Hesabı’na aktarılması gerekmektedir.
  • Muhasebe kayıtlarının tam açıklama ilkesine uygun olarak, kurum hesap planında belirtilen uygun hesaplar/ekonomik kodlar kullanılarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Üniversitede, 2019 yılında geçici kabulü yapılan binaların 31.12.2019 tarihine kadar 252 Binalar Hesabı’na aktarılmayıp, 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda izlenmeye devam edildiği tespit edilmiştir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nı düzenleyen “Hesabı’nın işleyişini düzenleyen” başlıklı 188’inci maddesinin (b) bendinde aynen: “Tamamlanıp geçici kabulü yapılan işlere ilişkin tutarlar bu hesaba alacak, ilgili maddi duran varlık hesabına borç kaydedilir.” denilmiştir.

Buna göre, muhasebe kayıtlarının, tam açıklama ilkesine de uygun olarak, kurum hesap planında belirtilen uygun hesaplar/ekonomik kodlar kullanılmak suretiyle gerçekleştirilmesi ve bu bağlamda da geçici kabulü 2019 yılı içerisinde yapılarak 258 Yapılmakta Olan Yatırımlar Hesabı’nda izlenen 220.885,20 TL’lik tutarın 252 Binalar Hesabı’na aktarılması gerekmektedir.

Bu çerçevede eksik muhasebe kaydı nedeniyle 2019 yılı Bilançosu’nun ilgili hesaplar bazında hatalı bilgi içerdiği değerlendirilmektedir.