MEHMET BALiOGLU

Fiyat Farkı Olarak Ödenen Bedel İçin Ek Kesin Teminat Alınmaması

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Belediye tarafından fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen iki işte, fiyat farkı ödemesi yapılmasına rağmen ek kesin teminat alınmamıştır.
  • Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 12. maddesi gereğince fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin %6’sı oranında ek kesin teminat alınması gerekmektedir.
  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Ek Kesin Teminat” başlıklı 12’nci maddesinde; Fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 ‘sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.” hükmü yer almaktadır.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun 12. maddesi
  • Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55. maddesi
  • Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54. maddesi

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin %6’sı tutarında ek kesin teminat alınması ve ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması gerekir.
  • Kamu idaresi cevabında fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen 28 Ay Süreli Kent Temizliği İşi’nde ödenen fiyat farklarına ilişkin ek kesin teminat alınacağı belirtilmekle birlikte akaryakıt alım işine ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır. Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerden bulguda yer verilen mevzuat uyarınca ek kesin teminat alınması gerekmektedir.

Rapor Metni

Belediye tarafından fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen iki işte, fiyat farkı ödemesi yapılmasına rağmen ek kesin teminat alınmadığı tespit edilmiştir.

4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu’nun “Ek Kesin Teminat” başlıklı 12’nci maddesinde;

Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin, sözleşme bedelinde artış meydana gelmesi halinde bu artış tutarının % 6 ‘sı oranında teminat olarak kabul edilen değerler üzerinden ek kesin teminat alınır. Fiyat farkı olarak ödenecek bedel üzerinden hesaplanan ek kesin teminat hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle de karşılanabilir.” hükmü yer almaktadır.

Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 55’inci maddesi ile Mal Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliği’nin 54’üncü maddesinde, fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin %6’sı tutarında ek kesin teminat alınacağı belirtilmiştir.

Ek kesin teminat olarak hakedişler üzerinden kesinti yapılabileceği gibi teminat mektubu veya diğer teminat olarak kabul edilen değerler de kabul edilebilecektir. Nakden tahsil edilen ek kesin teminat ile hakedişlerden kesinti yapılmak suretiyle alınan ek kesin teminatın 330 veya 430 Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında, teminat mektubu gibi değerlerin ise nazım hesaplarda muhasebeleştirilmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemede; 2017/520179 ihale kayıt numaralı “Akaryakıt Alımı” ve 2017/139485 ihale kayıt numaralı “01/06/2017 – 30/09/2019 Tarihleri Arasında 28 Ay Süreli Kent Temizliği (Araçlı Çöp Toplama ve Nakli, Cadde, Sokak, Bina, Park Bahçe Temizlenmesi)” işleri için sözleşmelerinde fiyat farkı ödeneceğinin öngörülmesi ve bu işlerde fiyat farkı ödenmesine rağmen ek kesin teminat alınmadığı tespit edilmiştir.

Fiyat farkı ödenen işlerde fiyat farkı olarak ödenecek bedelin %6’sı tutarında ek kesin teminat alınması ve ilgili muhasebe kayıtlarının yapılması gerektiği değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu “Ek kesin teminat” başlıklı 12’inci maddesi hükümleri gereği fiyat farkı ödenmesi öngörerek ihale ettiğimiz 28 Ay Süreli Kent Temizliğine İşi’ne ait fiyat farkı ödemelerine ilişkin ek kesin teminat alınacak olup muhasebe kayıtları düzenlenecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen 28 Ay Süreli Kent Temizliği İşi’nde ödenen fiyat farklarına ilişkin ek kesin teminat alınacağı belirtilmekle birlikte akaryakıt alım işine ilişkin bir değerlendirme yapılmamıştır. Fiyat farkı ödenmesi öngörülerek ihale edilen işlerden bulguda yer verilen mevzuat uyarınca ek kesin teminat alınması gerekmektedir.