MEHMET BALiOGLU

Fiilen Çalışan Bütün Personel İçin Kıdem Tazminatı Karşılığı Ayrılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Sonuç olarak, bütün personel için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadığı tespit edilmiştir.
  • Belediye, kıdem tazminatı sebebiyle yükümlülük altına girdiği tutarın bilinmesini sağlamak için karşılık ayırmamıştır.
  • Kıdem tazminatı karşılıkları tam olarak ayrılmadığından, Bilançoda 472 Hesabı ve Faaliyet Sonuçları tablosunda tazminat giderleri eksik görünmektedir.
  • İdare, hatalı uygulamanın düzeltileceğini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 300. maddesinde 472 Kıdem tazminatı karşılığı hesabının ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı belirtilmektedir.
  • Yönetmeliğin 301. maddesinde hesaplanan kıdem tazminatı karşılık tutarlarının bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedileceği, vadeleri bir yılın altına düşen kıdem tazminatı karşılıklarının ise bu hesaba borç, 372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak kaydedileceği ifade edilmektedir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin her çalışan için her yıl bir maaş tutarı kadar kıdem tazminatı karşılığı ayırması gerekmektedir.
  • Karşılık tutarları her çalışan için ayrı ayrı takip edilmeli ve personel emekli olduklarında kendileri için ayrılan karşılıklar da kapatılmalıdır.
  • Belediye, bu şekilde kıdem tazminatı karşılıklarının tam olarak ayrılmasını sağlayarak, Bilançoda 472 Hesabı ve Faaliyet Sonuçları Tablosunda kıdem tazminatı giderlerinin eksik görünmesinin önüne geçmelidir.

Rapor Metni

Fiilen çalışan bütün personel için kıdem tazminatı karşılığı ayrılmadığı tespit edilmiştir.

Kıdem tazminatı karşılığı ayrılmasının sebebi, emekli olunca ödenecek kıdem tazminatı giderinin, personelin çalıştığı yıllara yayılması ve belediyenin kıdem tazminatı sebebiyle yükümlülük altına girdiği tutarın bilinmesini sağlamaktır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin;

-330 uncu maddesinde; 472 Kıdem tazminatı karşılığı hesabının ayrılan uzun vadeli kıdem tazminatları karşılıklarının izlenmesi için kullanılacağı,

-331 inci maddesinde ise, hesaplanan kıdem tazminatı karşılık tutarlarının bu hesaba alacak, 630-Giderler Hesabına borç kaydedileceği, vadeleri bir yılın altına düşen kıdem tazminatı karşılıklarının ise bu hesaba borç, 372- Kıdem Tazminatı Karşılığı Hesabına alacak kaydedileceği, ifade edilmektedir.

Sosyal güvenlik mevzuatımıza göre, emekli olan memurlara en son alınan aylık ve hizmet süreleri esas alınmak suretiyle emekli ikramiyesi hesaplanmakta ve ödenmekte olup; Sosyal Güvenlik Kurumu, ödemiş olduğu bu emekli ikramiyelerini daha sonradan memurun çalıştığı idareden tahsil etmektedir. İşçilerde ise mevcut düzenlemeye göre bir yıl çalışılmış olması halinde tazminata hak kazanılmakta ve İş Kanunu’nda belirtilen şartların mevcudiyeti halinde de ödemesi yapılmaktadır. 657 sayılı Kanun 4/B sözleşmeli personele de, sözleşmenin sona ermesi durumunda iş sonu tazminatı ödenmektedir.

Mali tablolarda 472 Kıdem tazminatı karşılığı hesabı tutarı 150.000,00 TL olarak görünmektedir. Kurumda toplam 457 adet memur, daimi işçi ve 4/B sözleşmeli personel çalışmaktadır. Her bir çalışan için, her yıl bir maaş tutarı kadar, kıdem tazminatı karşılığı olarak ayrılmalı, bu tutarlar her çalışan için ayrı ayrı takip edilmeli ve personel emekli olduklarında kendileri için ayrılan karşılıklar da kapatılmalıdır.

Kıdem tazminatı karşılıklarının tam olarak ayrılmaması nedeniyle, Bilançoda 472 Hesabı ve Faaliyet Sonuçları Tablosunda kıdem tazminatı giderleri eksik görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bulgu-9 da tespit edilen hususlarla ilgili olarak Genel Müdürlüğümüzce gerekli çalışmalara başlanmış olup gerekli özen gösterilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare, hatalı uygulamanın düzeltileceğini ve çalışmaların devam ettiğini ifade etmiştir. Kıdem tazminatı karşılıklarının tam olarak ayrılmaması nedeniyle, Bilançoda 472 Hesabı ve Faaliyet Sonuçları Tablosunda kıdem tazminatı giderleri eksik görünmektedir.