MEHMET BALiOGLU

Faaliyet Raporunun Doğrulanabilirlik Kriterini Karşılamaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Faaliyet Raporunda yer alan hedef ve göstergelerin doğrulanabilirlik kriteri açısından yapılan değerlendirmesi sonucunda,
 • Üst yönetim tarafından onaylanmış performans bilgisinin üretilmesine ilişkin bir politika, plan veya mevzuat düzenlemesinin bulunmaması
 • Performans hedeflerini ölçmek ve raporlamak için sağlıklı bir veri kayıt sisteminin kurulmamış olması nedenleriyle
 • Faaliyet Raporunda yer alan hedef ve göstergelerin kayıt sistemlerinden elde edilen bilgilerle doğrulanamayacağı düşünülmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Anayasa
 • Sayıştay Kanunu
 • Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu
 • Faaliyet Raporu Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Üst yönetim tarafından onaylanmış performans bilgisinin üretilmesine ilişkin bir politika, plan veya mevzuat düzenlemesinin yapılması
 • Performans hedeflerini ölçmek ve raporlamak için sağlıklı bir veri kayıt sisteminin kurulması
 • Faaliyet Raporunda yer alan hedef ve göstergelerin kayıt sistemlerinden elde edilen bilgilerle doğrulanabilmesini sağlanması

Rapor Metni

2018 yılı Faaliyet Raporunda yer alan hedef ve göstergelerin doğrulanabilirlik kriteri açısından yapılan değerlendirmesi sonucunda; üst yönetim tarafından onaylanmış performans bilgisinin üretilmesine ilişkin bir politika, plan veya mevzuat düzenlemesinin bulunmaması ve performans hedeflerini ölçmek ve raporlamak için sağlıklı bir veri kayıt sisteminin

kurulmamış olması nedenleriyle Faaliyet Raporunda yer alan hedef ve göstergelerin kayıt sistemlerinden elde edilen bilgilerle doğrulanamayacağı düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belirlenecek performans göstergelerinin doğrulanabilir olması hususu dikkate alınacak olup Faaliyet Raporu hazırlıklarında uyarılarınız dikkate alınarak gerekli düzenlemeler yapılacaktır.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup sonraki yıl faaliyet raporlarında gerekli düzeltmelerin yapılacağı ifade edilmiştir. Konunun izleyen yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.