MEHMET BALiOGLU

Faaliyet raporunda yer alan sapmalara ilişkin açıklamalardan bazılarının “geçerlilik/ ikna edicilik” kriterini sağlamaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Fatsa Belediyesi 2018 yılı faaliyet raporunda, bazı hedeflerde yaşanan sapmalara ilişkin açıklama yapılmadığı, yapılan bazı açıklamaların ise ikna edicilik kriterini sağlamaktan uzak olduğu tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

  • Göstergelerin bir kısmında hedefler gerçekleştirilememiştir.
  • Hedeflerin gerçekleştirilememesine ilişkin açıklama yapılmamıştır veya yapılan açıklamalar geçerlilik kriterini sağlamamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İdare, bundan böyle faaliyet raporu hazırlanırken yönetmelikte belirtilen hususların dikkate alınacağı ve hedeflere ulaşılamama nedenleri ile ilgili yeterli açıklamanın da yapılacağını bildirmiştir.

Rapor Metni

Faaliyet raporunda yer alan hedef ve gerçeklemeler arası sapmalara ilişkin yapılan bazı açıklamaların geçerlilik kriterini sağlamadığı görülmüştür.

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin ‘Birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı’ başlıklı 18’inci maddesinde; idare faaliyet raporlarında yer alan performans bilgileri bölümünde, performans hedef ve göstergelerinin gerçekleşme durumu ile meydana gelen sapmaların nedenlerine ve bunlara ilişkin değerlendirmelere yer verileceği hüküm altına alınmıştır.

Yukarıda yer verilen mevzuat hükümlerinden de anlaşılacağı üzere idareler, performans hedeflerinin gerçekleşmelerinde sapmalar olması durumunda hedef ve gerçekleşme arasındaki sapmanın nedenleri hakkında açıklama getirmelidirler. Fatsa Belediyesi 2018 yılı faaliyet raporunun incelenmesinde; bazı hedeflerde yaşanan sapmalara ilişkin açıklama yapılmadığı, yapılan bazı açıklamaların ise ikna edicilik kriterini sağlamaktan uzak olduğu görülmüştür.

Tablo 15: Geçerlilik Kriterini Sağlamadığı Düşünülen Sapmalara İlişkin Açıklamalar

Gösterge

Hedef

Gerçekleşme

Sapma Açıklanmasının

Değerlendirilmesi

5.1.1.PH1.F2.G1

Kardeş Kent Protokolü imzalanan Belediyeler ile, Kültür ve Sanat alanında karşılıklı kültürel kaynaşmayı sağlamak için

düzenlenen organizasyonların sayısı

1

0

Yalnızca etkinlik yapılmamıştır denmiştir. Oysa hedefe neden ulaşılmadığının açıklanması gerekirdi.

1.5.1.PH1.P1.G1

Hizmet Binası Yapım Yüzdesi.

%100

%80

Yalnızca Temmuz 2019 yılında tamamlanacağı belirtilmiştir.. Yetersiz bir

açıklama olarak görülmüştür.

1.3.3.PH1.F1.G1

Belediye vergi gelirlerinin tahsili ve takibinde e-belediye uygulamalarının kullanma oranı

%100

%50

Açıklama yapılmamıştır.

1.1.1.PH1.F1.G1

İç kontrol sisteminin oluşturulma oranı

%10

%0

Yalnızca çalışmaların devam ettiği bilgisi verilmiştir.

1.1.3.PH1.F1.G1

AB destekli proje sayısı

1 adet

0 adet

Açıklama yapılmamıştır.

4.1.1.PH1.F1.G1

Yardıma muhtaç ailelere ulaşma oranı

%90

%80

Ekonomik sebepler yazılarak bırakılmıştır. Bu sebepler izah edilmemiştir.

1.3.4.PH1.F1.G1

Genel ambar sisteminin kurulma yüzdesi

%20

%0

Yalnızca çalışmaların devam ettiği bilgisi verilmiştir.

1.3.3.PH2.F1.G1

İnternet üzerinden yoklama sorgulama sistemine geçiş oranı

%100

%60

Yalnızca çalışmaların devam ettiği bilgisi verilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; Bundan böyle faaliyet raporu hazırlanırken yönetmelikte belirtilen hususların dikkate alınacağı ve hedeflere ulaşılamama nedenleri ile ilgili yeterli açıklamanın da yapılacağı belirtilmiştir.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir