MEHMET BALiOGLU

Faaliyet Raporunda Öneri ve Tedbirlerin Yer Almaması

Rapor Özet

  • Faaliyet raporunda öneri ve tedbirlere yer verilmediği tespit edildi.
  • Kurumun faaliyet raporunda mevzuata uygun olarak Öneri ve Tedbirlere yer verilmesi gerektiği ifade edildi.
  • Kamu idaresi cevabında; “Belirtilen bulgu, 2019 Faaliyet Raporu döneminde göz önünde bulundurularak giderilecektir.” denildi.
  • Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.

Rapor Metni

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinde birim ve idare faaliyet raporlarının kapsamı belirlenmiş, 19’uncu maddesinde de bu raporların şeklinin “EK-1: Birim ve idare Faaliyet Raporlarının Şekli”ne uygun olarak hazırlanacağı hüküm altına alınmıştır. Bu hükümlere göre faaliyet raporunda “ÖNERİ VE TEDBİRLER” başlığı altında; faaliyet yılı sonuçları ile genel ekonomik koşullar, bütçe imkânları ve beklentiler göz önüne alınarak idarenin gelecek yıllarda faaliyetlerinde yapmayı planladığı değişiklik önerilerine, hedeflerinde meydana gelecek değişiklikler ile karşılaşabileceği risklere ve bunlara yönelik alınması gereken tedbirlere yer verilmesi gerektiği ifade edilmiştir.

Yapılan incelemede kurumun faaliyet raporunda öneri ve tedbirlere yer verilmediği görülmüştür. Kurumun faaliyet raporunda mevzuata uygun olarak Öneri ve Tedbirlere yer

verilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belirtilen bulgu, 2019 Faaliyet Raporu döneminde göz önünde bulundurularak giderilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak, Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.