MEHMET BALiOGLU

Faaliyet Raporunda İç ve Dış Mali Denetim Bilgilerine Yer Verilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

– Kamu idarelerinin faaliyet raporlarında mali bilgiler başlığı altında yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilmesi gerekmektedir.
– Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.
– Yapılan incelemede kurumun faaliyet raporunda belediye meclisince oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilen iç denetim hakkında bilgilere yer verilmiştir.
– Ancak dış mali denetim sonuçları hakkındaki bilgilere yer verilmediği görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

– Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

– Mevzuatta belirtildiği üzere dış mali denetim sonuçları hakkındaki bilgilerin de faaliyet raporunda yer alması gerekmektedir.

Rapor Metni

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının c bendinin 1’inci alt bendinde idarelerin Faaliyet Raporlarında “Mali bilgiler başlığı altında, … yardım yapılan birlik, kurum ve kuruluşların faaliyetlerine ilişkin bilgilere, temel mali tablolara ve bu tablolara ilişkin açıklamalara yer verilir. Ayrıca, iç ve dış mali denetim sonuçları hakkındaki özet bilgiler de bu başlık altında yer alır.” denilmektedir.

Yapılan incelemede kurumun faaliyet raporunda belediye meclisince oluşturulan komisyon tarafından gerçekleştirilen iç denetim hakkında bilgilere yer verilmiştir. Ancak dış mali denetim sonuçları hakkındaki bilgilere yer verilmediği görülmüştür. Mevzuatta belirtildiği üzere dış mali denetim sonuçları hakkındaki bilgilerin de faaliyet raporunda yer alması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belirtilen bulgu, 2019 Faaliyet Raporu döneminde göz önünde bulundurularak giderilecektir.” Denilmiştir.

Sonuç olarak, Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.