MEHMET BALiOGLU

Faaliyet Raporunda Bütçe Gerçekleşmelerindeki Sapmaların Nedenlerinin Açıklanmaması

Rapor Özet

  • Kamu İdareleri tarafından hazırlanan Faaliyet Raporları Yönetmeliği’nin 18. maddesinin 1. fıkrasının c bendinin 1. alt bendinde idarelerin Faaliyet Raporlarında bütçe gerçekleşmeleri ile beraber bütçede meydana gelen sapmaların nedenlerine de yer verileceği belirtilmiştir.
  • Kurumun Faaliyet Raporu incelendiğinde bütçenin bazı tertiplerinde önemli sapmalar meydana geldiği, bütçede vergi gelirleri 66.535.000,00 TL öngörülmüşken gerçekleşmenin 45.967.419,52 TL olduğu, başka bir deyişle gerçekleşme oranının % 69,08 olduğu görülmektedir.
  • Ancak bu önemli sapma için bir neden sunulmamaktadır.
  • Yönetmelik hükmünün sapmayı olumlu ya da olumsuz ayrımına tabi tutmadığı da göz önünde bulundurulduğunda, kurum tarafından Faaliyet Raporunda, bu sapma için bir nedene yer verilmesi gerekmektedir.
  • Kamu idaresi cevabında, “Belirtilen bulgu, 2019 Faaliyet Raporu döneminde göz önünde bulundurularak giderilecektir.” denilmiştir.
  • Sonuç olarak, söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.

Rapor Metni

Kamu İdarelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmeliğin 18’inci maddesinin 1’inci fıkrasının c bendinin 1’inci alt bendinde idarelerin Faaliyet Raporlarında bütçe gerçekleşmeleri ile beraber bütçede meydana gelen sapmaların nedenlerine de yer verileceği belirtilmiştir.

Kurumun Faaliyet Raporu incelendiğinde bütçenin bazı tertiplerinde önemli sapmalar meydana geldiği, bütçede vergi gelirleri 66.535.000,00 TL öngörülmüşken gerçekleşmenin 45.967.419,52 TL olduğu başka bir deyişle gerçekleşme oranının % 69,08 olduğu görülmekte ancak bu önemli sapma için bir neden sunulmamaktadır. Yönetmelik hükmünün, sapmayı olumlu ya da olumsuz ayrımına tabi tutmadığı da göz önünde bulundurulduğunda kurum tarafından Faaliyet Raporunda, bu sapma için bir nedene yer verilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belirtilen bulgu, 2019 Faaliyet Raporu döneminde göz önünde bulundurularak giderilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Söz konusu hususa ilişkin gerekli işlemlerin yerine getirilip getirilmediği takip eden yıl denetimlerinde izlenecektir.