MEHMET BALiOGLU

Emlak Vergisi ve Çevre Temizlik Vergisi Tahsilat Oranlarının Düşük Olması

Rapor Özet

Ana Konu:

* Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahakkuk kayıtları yapılan emlak ve çevre temizlik vergilerinin tahsilat oranlarının düşük olması.

Temel Bulgular:

* Bina vergisi tahsilat oranı %8,76,
* Arsa vergisi tahsilat oranı %15,12,
* Çevre temizlik vergisi tahsilat oranı %6,23 olarak gerçekleşmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

* 2464 sayılı Belediyeler Kanunu ile 213 sayılı Vergi Usul Kanunu’nun ilgili hükümleri.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

* Zamanaşımına uğramaması için tahsil edilemeyen vergilerin tahsili için gerekli çalışmaların yapılması.
* Ödeme emri gönderilmeyen mükelleflere ödeme emri gönderilmesi ve ödeme yapmayanlara icra takibi başlatılması.
* Tahakkuk kayıtlarının düzenli bir şekilde tutulması ve güncellemelerinin yapılması.
* Mükelleflere vergi ödeme bilinci kazandırılması için eğitim ve bilgilendirme faaliyetlerinin yürütülmesi.

Rapor Metni

2018 yılı hesap dönemi için yapılan incelemede; aşağıdaki tabloda ayrıntısı yer aldığı üzere Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahsil edilmesi gereken emlak ve çevre temizlik vergilerinin tahakkuk kayıtları bulunmasına rağmen yıl sonunda tahsilat oranının çok düşük kaldığı görülmüştür.

Tablo 6: Vergi Tahsilat Oranları

Verginin adı

Toplam tahakkuk

2018 yılı Tahsilatı

Tahsilattan ret ve iadeler

2018 yılı Net tahsilatı

Tahsilat

oranı (%)

Bina Vergisi











Arsa Vergisi











Çevre Temizlik Vergisi











Hatay Büyükşehir Belediyesi tarafından tahakkuk kayıtları yapılan emlak ve çevre temizlik vergilerinin tahsilat oranlarının düşük olduğu ve söz konusu alacakların zamanaşımına uğramaları halinde mali sorumluluk doğuracağı değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemizce (Takbis) Tapu Sorgulama sistemine geçilerek 36.812 mükellefin tapuları sorgulanmış taşınmazlarını satan 6.562 mükellef belediyemize bilgi vermediğinden dolayı, satış tarihinden sonra tahakkuk eden 284.163,01 Türk Lirasının eksilteni yapılmıştır.

2 – Yapılan kontrollerde;

  1. İlimize bağlı Antakya İlçe Belediyesinden adımıza tahakkuk etmiş bulunan 2014/1. taksit emlak vergilerini 1.354 mükelleften toplam 208.871,66 Türk Lirasını kendi adına tahsil ettiği tespit edilmiş olup, söz konusu tutar ilgili belediyeden iadesi talep

    edilmiştir.

  2. İlimize bağlı Defne İlçe Belediyesinden adımıza tahakkuk etmiş bulunan 2014/1. taksit emlak vergilerini 500 mükelleften toplam 42.432,93 Türk Lirasını kendi adına tahsil ettiği tespit edilmiş olup, söz konusu tutar ilgili belediyeden iadesi talep edilmiştir.

Ödeme emri gönderilmeyen yaklaşık 3.000 mükellefe ödeme emri gönderilmiştir. Ödeme emirlerinin tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde ödeme yapmayan mükelleflere icra takibi başlatılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak bulguda açıklanan hususlar doğrultusunda gerekli çalışmanın yapılmaya başlandığı belirtildiğinden bu konuda İdare ile görüş birliğine varılmıştır.

Gelecek yıllarda yürütülecek denetimlerde bu konu izlenecektir.