MEHMET BALiOGLU

Elektrik ve Doğalgaz Abonelikleri İçin Ödenen Güvence Bedellerinin Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında İzlenmemesi

Rapor Özet

  • Kurum tarafından elektrik ve doğalgaz abonelikleri için verilen güvence bedellerinin 126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı ile 226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmediği tespit edilmiştir.
  • 2018 yılı içerisinde elektrik ve doğalgaz abonelikleri için Kurum tarafından 63.414 TL güvence bedeli ödendiği ve bu bedelin süresine göre 126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı veya 226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi gerekirken 630-Giderler hesabına kaydedildiği tespit edilmiştir.
  • Kurum tarafından gönderilen cevapta bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiştir. Ancak bulguda bahsedilen eksik ve hatalı uygulama, 126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı ile 226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının 2018 yılı mali tablolarında 63.414 TL eksik görünmesine sebep olmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 27.05.2016 tarih ve Mükerrer 29724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 95 ve 96’ncı maddeleri ile 126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının niteliği ve işleyişi düzenlenmiş olup, bu hesabın, “kurumca bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere diğer kamu idareleri veya kişilere bir yıldan daha az süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi” için kullanılacağı hükme bağlanmıştır.
  • Aynı Yönetmeliğin 168’inci maddesinde ise bir yıldan daha uzun süreyle verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin 226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izleneceği belirtilmiştir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kurumun, Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 95, 96 ve 168’inci maddelerine uygun olarak, elektrik ve doğalgaz abonelikleri için verilen güvence bedellerini 126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı ve 226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlemesi gerekmektedir.
  • Kurumun, güvence bedellerinin doğru hesaplarda izlenmesini sağlamak için gerekli iç kontrol mekanizmalarını kurması ve uygulaması gerekmektedir.

Rapor Metni

Kurum tarafından elektrik ve doğalgaz abonelikleri için verilen güvence bedellerinin 126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı ile 226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmediği tespit edilmiştir.

27.05.2016 tarih ve Mükerrer 29724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin 95 ve 96’ncı maddeleri ile 126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının niteliği ve işleyişi düzenlenmiş olup, bu hesabın, “kurumca bir işin yapılmasının üstlenilmesi veya bir sözleşmenin ya da diğer işlemlerin karşılığı olarak geri alınmak üzere diğer kamu idareleri veya kişilere bir yıldan daha az süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi” için kullanılacağı hükme bağlanmıştır. Aynı Yönetmeliğin 168’inci maddesinde ise bir yıldan daha uzun süreyle verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin 226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izleneceği belirtilmiştir.

Ancak yapılan incelemede, 2018 yılı içerisinde elektrik ve doğalgaz abonelikleri için Kurum tarafından 63.414 TL güvence bedeli ödendiği, bu bedelin süresine göre 126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı veya 226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi gerekirken 630-Giderler hesabına kaydedildiği tespit edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Elektrik ve doğalgaz aboneliği yaptırmak üzere Belediyemiz tarafından verilen güvence bedeli depozito ve teminatlardan verilen depozito ve teminatlar 630- Giderler hesabına kaydedilmeden 126- ve 226 nolu hesaplara kaydedilerek izlenecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kurum tarafından gönderilen cevapta bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiştir. Ancak bulguda bahsedilen eksik ve hatalı uygulama, 126-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı ile 226-Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının 2018 yılı mali tablolarında 63.414 TL eksik görünmesine sebep olmuştur.