MEHMET BALiOGLU

Ekonomik Değer Taşıyan Hak Alımlarının Giderleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Erişim ve lisans kodu hakkı, lisans yenileme ve lisans kiralama alımlarının varlık niteliği taşımasına rağmen gider olarak işlendiği tespit edilmiştir.
  • Satın almalar ‘hizmet alımı’ olarak kaydedilmiş ancak aslında yazılım lisansı, erişim hakkı gibi varlık niteliğindedir.
  • Bu durum, İşletme Bilançosunda 260 Haklar Hesabında toplamda 257.404,93 TL tutarında eksiklik bulunmasına neden olmuştur.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 260 Haklar Hesabı ile ilgili 222’nci maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Erişim ve lisans kodu hakkı, lisans yenileme ve lisans kiralama alımları gibi varlık niteliğindeki harcamaların gider olarak değil, 260 Haklar Hesabında aktifleştirilmesi gerekmektedir.
  • İşletme Bilançosunda 260 Haklar Hesabındaki 257.404,93 TL tutarındaki eksikliğin düzeltilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Erişim ve lisans kodu hakkı, lisans yenileme ve lisans kiralama alımlarının varlık niteliği taşımasına rağmen giderleştirildiği tespit edilmiştir.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 260 Haklar Hesabı ile ilgili 222’nci maddesinde; bedeli karşılığı edinilen imtiyaz, patent, lisans, ticari marka ve unvan gibi hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için bu hesabın kullanılacağı ifade edilmiştir.

İşletmede gerçekleştirilen satın almalara ilişkin onay belgelerinde işin konusu “hizmet alımı” olarak tanımlanmış ve buna dayanarak muhasebe kayıtlarında gider olarak gösterilmiş olmakla birlikte, birimlerden gelen talep yazılarından ve faturalardan alımların konusunun;

-Yazılım lisans yenilemesi,

-İçinde test sunucularına erişim hakkı içeren cihazın kullanım ve erişim hakkının süresinin uzatılması,

-Lisans kodu hakkının süresinin uzatılması,

-Simülasyon yazılım lisansı,

-Program lisans yenilemesi,

Niteliğinde olduğu, dolayısıyla varlık hesabı olan 260 Haklar Hesabında gösterilmesi gerektiği anlaşılmıştır.

Ekonomik değer taşıyan bir hakkın ya da imtiyazın kullanılması karşılığı yapılan

harcamaların giderleştirilmesi nedeniyle İşletme Bilançosunda 260 Haklar Hesabında Toplamda 257.404,93 TL tutarında eksiklik bulunmaktadır.