MEHMET BALiOGLU

Eğlence Vergilerinin Takip ve Tahsilinin Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Fatsa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde eğlence vergisi mükellefi olan atari ve oyun salonlarından alınması gereken eğlence vergisinin tahsil edilmediği tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 17. maddesinde, eğlence işletmelerinin faaliyetlerinin eğlence vergisine tabi olduğu belirtilmiştir.
  • Kanunun 18. maddesinde, verginin mükellefinin eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişiler olduğu hüküm altına alınmıştır.
  • Kanunun 20. maddesinin 3. bendinde, eğlence vergisi alınacak eğlence yerleri sayılmıştır.
  • Bu durumda, Fatsa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yer alan söz konusu atari ve oyun salonlarından, kanunun 20. maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan eğlence faaliyetlerini yaptıkları için, eğlence vergisi alınması gerekmektedir.
  • Fatsa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yer alan atari ve oyun salonlarının tespitinin yapılması ve eğlence vergileri ile alakalı gerekli işlemlerin tesis edilmesi.

Rapor Metni

Fatsa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde eğlence vergisi mükellefi olan atari ve oyun salonlarından alınması gereken eğlence vergisi ile ilgili olarak gerekli tahsilatın

yapılmadığı görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun ‘Konu’ başlıklı 17 nci maddesinde “Bu Kanunun 21’inci maddesinde belirtilen ve belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde yer alan eğlence işletmelerinin faaliyetleri Eğlence Vergisine tabidir.” denilmekte ve “Mükellef” başlıklı 18 inci maddesinde de “Verginin mükellefi, eğlence yerlerini işleten gerçek veya tüzel kişilerdir.” hükmü yer almaktadır.

Mezkur kanunun, ‘Matrah’ başlıklı 20 nci maddesinin 3 üncü bendinde “Biletle girilmesi zorunlu olmayan bar, pavyon, gazino, gece kulübü, taverna, diskotek, kabare, dansing, bilardo ve masa futbolu salonları gibi eğlence yerlerinde işin mahiyetine göre çalışılan her gün için bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilen miktardır.” denilerek eğlence vergisi alınacak eğlence yerleri belirtilmektedir.

Bu durumda Fatsa Belediyesi mücavir alan sınırları içerisinde yer alan söz konusu atari ve oyun salonlarından Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrasında sayılan eğlence faaliyetlerini yapıtlıkları için, Bu Kanunun 96 ncı maddesine göre tespit edilen miktarlarda eğlence vergisi alınması gerekmektedir.

Tablo 6: Takip Edilmeyen Eğlence Vergisini Gösterir Tablo

SİCİL KODU

RUHSAT TARİHİ

FAALİYET KOLU

FAALİYET DURUMU

EĞLENCE GÜNLÜĞÜ ( TL )

TAHAKKUK

GECİKME

TAHSİLAT

BAKİYE

72609

17.10.2008

OYUN

SALONU

AKTİF

2018/5.00

1.440,00 ₺

60,91 ₺

1.500,91 ₺

37830

06.07.2011

PLAYSTATİON

AKTİF

2018/5.00

1.730,00 ₺

78,71 ₺

1.808,71 ₺

50501

30.04.2013

OYUN

SALONU

AKTİF

2018/5.00

1.750,00 ₺

4.57 ₺

1.454,57 ₺

300,00 ₺

55169

25.07.2014

PLAYSTATİON

AKTİF

2018/5.00

1.765,00 ₺

80,86 ₺

1.845,86 ₺

73437

24.08.2016

PLAYSTATİON

04.10.2018KAP.

2018/5.00

910,00 ₺

38.62 ₺

948,62 ₺

46897

10.03.2017

PLAYSTATİON

AKTİF

2018/5.00

1.615,00 ₺

80,86 ₺

1.695,86 ₺

5782

29.12.2017

PLAYSTATİON

AKTİF

2018/5.00

1.595,00 ₺

73,88 ₺

1.668,88 ₺

79517

04.04.2018

PLAYSTATİON

AKTİF

2018/5.00

690,00 ₺

3,51 ₺

235,00 ₺

458,51 ₺

67136

10.09.2018

PLAYSTATİON

AKTİF

2018/5.00

455,00 ₺

3,51 ₺

458,51 ₺

TOPLAM

11.950,00 ₺

425,43 ₺

2.638,19 ₺

9.737,24 ₺

Kamu idaresi cevabında; Görev alanı sınırları içerisinde yer alan atari ve oyun salonlarının tespitinin yapılacağı ve eğlence vergileri ile alakalı gerekli işlemlerin tesis edileceği belirtilmiştir.

Sonuç olarak İdare bulgu konusu hususa katıldığını ve gerekli işlemleri yapacağını bildirmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir