MEHMET BALiOGLU

Döviz Varlıklarının İlgili Hesapta Takip Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Banka hesaplarına intikal eden konvertibl döviz tutarlarının 105- Döviz Hesabında takip edilmediği tespit edilmiştir.
  • Karabük Üniversitesi’nin 2019 yılı içinde banka hesaplarına intikal eden 517,50 Euro ve 102.858,00 Dolar tutarındaki döviz varlığı için 105- Döviz Hesabı yerine 102- Banka Hesabına kayıt yapıldığı belirlenmiştir.
  • Söz konusu uygulama nedeniyle kurumun 2019 yılı mizanında 105- Döviz Hesabı 456.379,72 TL tutarında eksik yer almaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 26
  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 28

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Banka hesaplarına intikal eden konvertibl döviz tutarlarının Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili hükümleri çerçevesinde 105- Döviz Hesabında takip edilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Banka hesaplarına intikal eden konvertibl döviz tutarlarının 105- Döviz Hesabında takip edilmediği görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 105- Döviz Hesabının niteliğine ilişkin 26’ncı maddesinde bu hesabın, muhasebe birimlerinin banka hesaplarına intikal eden konvertibl döviz tutarları ile bunlardan yapılan ödeme, iade ve göndermelerin izlenmesi için

kullanılacağı hüküm altına alınmıştır. Aynı Yönetmelik’in 28’inci maddesinde ise muhasebe biriminin banka hesabına muhasebe birimi adına intikal eden dövizlerden gelir kaydedilmesi gereken tutarların teslim tarihindeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden bir taraftan bu hesaba borç, 600- Gelirler Hesabına alacak; diğer taraftan 805- Gelir Yansıtma Hesabına borç, 800- Bütçe Gelirleri Hesabına alacak kaydedileceği ifade edilmiştir.

Karabük Üniversitesi yevmiye defterinin incelenmesi neticesinde; 2019 yılı içinde kurumun banka hesaplarına intikal eden 517,50 Euro ve 102.858,00 Dolar tutarındaki döviz varlığı için Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin yukarıda bahsi geçen hükümlerine aykırı olarak 105- Döviz Hesabı yerine 102- Banka Hesabına kayıt yapıldığı görülmüştür. Söz konusu uygulama neticesinde kurumun 2019 yılı mizanında 105- Döviz Hesabı 456.379,72 TL tutarında eksik yer almaktadır.

Kurum tarafından bulguda bahsi geçen hususların dikkate alındığı ve 2020 yılından itibaren banka hesaplarına intikal eden döviz tutarlarının 105- Döviz Hesabında izlenmeye başlandığı görülmüştür. 2020 yılından itibaren 2020 yılı hesap ve işlemlerine yönelik olarak bulgu doğrultusunda işlem yapılmasının 2019 yılı mali tablolarına herhangi bir etkisi bulunmamaktadır.