MEHMET BALiOGLU

Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabının Gerçeği Yansıtmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Döner Sermaye İşletmesindeki sermaye payı, 2019 yılı bilançosunda gerçek tutarı üzerinden yer almamaktadır.
  • Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesinde bulunan hisse tutarı, 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı’nda eksik kaydedilmiştir.
  • Üniversite Döner Sermaye İşletmesinin 500 Sermaye Hesabı’nda kayıtlı 66,50 TL bulunmasına rağmen, Üniversitenin özel bütçesine ait 2019 yılı bilançosunda 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı bakiyesi 6.733.066,50 TL olarak tespit edilmiştir.
  • 2019 yılı bilançosunda meydana gelen 6.733.000,00 TL’lik hatalı kayıt 2020 yılında düzeltilmiştir.
  • Denetim görüşüne esas teşkil eden 2019 yılına ait mali tablolarda, 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında 6.733.000,00 TL fazla, 630 Giderler Hesabında ise aynı tutarda eksik gösterilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 163’üncü maddesi: 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı’nın, döner sermayeli kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılık olarak yer alan tutarlarla eşit olması gerektiği belirtilmiştir.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesinde bulunan hisse tutarı, 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı’na kaydedilmelidir.
  • Bilanço ve mali tablolar hatasız ve mevzuata uygun şekilde oluşturulmalıdır.

Rapor Metni

Eskişehir Osmangazi Üniversitesinin Döner Sermaye İşletmesindeki sermaye payının, 2019 yılı bilançosunda gerçek tutarı üzerinden yer almadığı görülmüştür.

Üniversitenin Döner Sermaye İşletmesinde bulunan hisse tutarının 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı’na kaydedilmesi gerekmektedir. Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 163’üncü maddesinde;

242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı’nın, döner sermayeli kuruluşların öz kaynak hesaplarında karşılık olarak yer alan tutarlarla eşit olması gerektiği belirtilmiştir.

Üniversite Döner Sermaye İşletmesinin 500 Sermaye Hesabı’nda kayıtlı 66,50 TL bulunmasına rağmen Üniversitenin özel bütçesine ait 2019 yılı bilançosunda 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabı bakiyesinin 6.733.066,50 TL olduğu tespit

edilmiştir.

Kamu idaresi bulgudaki tespitlere iştirak etmiş olup, 2019 yılı bilançosunda meydana gelen 6.733.000,00 TL’lik hatalı kaydı düzeltilmiş olsa da söz konusu işlem 2020 yılında yapıldığından, denetim görüşüne esas teşkil eden 2019 yılına ait mali tablolarında, 242 Döner Sermayeli Kuruluşlara Yatırılan Sermayeler Hesabında 6.733.000,00 TL fazla, 630 Giderler Hesabında ise aynı tutarda eksik gösterilmesi suretiyle hataya sebebiyet verildiği değerlendirilmiştir.