MEHMET BALiOGLU

Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımların Elektronik Kamu Alımları Platformu Üzerinden Kamu İhale Kurumuna Bildirilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Doğrudan temin kapsamında yapılan alımların tamamının Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi gerekirken, bu bildirimin kısmen yapıldığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Kamu İhale Tebliği’nin “Doğrudan temin kayıt formu” başlıklı 30.9.2. maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar, takip eden ayın onuncu gününe kadar “Doğrudan Temin Kayıt Formu” doldurularak EKAP üzerinde kayıt altına alınmalıdır.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Doğrudan temin yoluyla yapılan tüm alımların mevzuata öngörüldüğü şekilde elektronik olarak EKAP üzerinden Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Doğrudan temin kapsamında yapılan alımların tamamının Elektronik Kamu Alımları Platformu (EKAP) üzerinden Kamu İhale Kurumuna bildirilmesi gerektiği halde bu bildirimin kısmen yapıldığı tespit edilmiştir.

Kamu İhale Tebliği’nin “Doğrudan temin kayıt formu” başlıklı 30.9.2. maddesi gereğince doğrudan temin yoluyla yapılan alımlar, takip eden ayın onuncu gününe kadar “Doğrudan Temin Kayıt Formu” doldurularak EKAP üzerinde kayıt altına alınması gerekir.

Doğrudan temin yoluyla yapılan tüm alımların mevzuata öngördüğü şekilde elektronik olarak EKAP üzerinden Kamu İhale Kurumuna bildirilmemesinin kontrol riski oluşturacağı değerlendirilmektedir.