MEHMET BALiOGLU

Doğrudan Temin Yoluyla Yapılan Alımlarda Yasaklılık Kontrolünün Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesi birinci fıkrası (d) bendi ile doğrudan temin yoluyla parasal limit dahilinde yapılan alımlarda yasaklılık kontrolünün yapılmadığı tespit edilmiştir.
  • 2019 yılı itibariyle bulgu konusu devam etmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesi birinci fıkrası (d) bendi
  • Kamu İhale Tebliği’nin ‘Teyit İşlemleri’ başlıklı 30.5.4. maddesi

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limit dâhilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kamu İhale Kurumunun internet sayfasında yer alan yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Yapılan incelemede 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu’nun 22’nci maddesi birinci fıkrası

(d) bendi ile doğrudan temin yoluyla parasal limit dahilinde yapılan alımlarda yasaklılık kontrolünün yapılmadığı tespit edilmiştir.

Kamu İhale Tebliği’nin ‘Teyit İşlemleri’ başlıklı 30.5.4. maddesinde; “4734 sayılı Kanun’un 22 nci maddesi uyarınca doğrudan temin yoluyla alım yapılması halinde alım yapılacak kişi ya da firmanın ihalelere katılmaktan yasaklı olup olmadığı teyit ettirilmeyecektir. Ancak, anılan Kanunun 22 inci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limit dahilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kurumun internet sayfasındaki yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi ve yasaklı olduğunun belirlenmesi durumunda, söz konusu kişiden alım yapılmaması gerekmektedir.” denilmiştir.

Tebliğ hükmüne göre, 4734 sayılı Kanun’un 22’nci maddesinin birinci fıkrasının (d) bendinde belirtilen parasal limit dâhilinde yapılan alımlarda, alım yapılacak gerçek veya tüzel kişinin Kamu İhale Kurumunun internet sayfasında yer alan yasaklılar listesinde bulunup bulunmadığının kontrol edilmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Kamu İdaresince gerekli çalışmaların başlatıldığı anlaşılmakla birlikte 2019 yılı itibariyle bulgu konusu devam etmektedir.