MEHMET BALiOGLU

Devreden Katma Değer Vergisi Miktarlarının Birimlerin Mali Kapasitelerine Göre Tahsili Mümkün Olmayan Büyüklüklere Ulaşması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Döner Sermaye İşletmesinin konsolide ve ayrı ayrı birimler bazında gelir tabloları karşılaştırılmıştır.
  • 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı’nın önceki yılların tahakkuk birikimlerinden kaynaklanan ve tahsilinin mümkün olmayacağı bir toplama ulaştığı tespit edilmiştir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 156’ncı maddesine göre 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı, her türlü mal ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisi ile satılan mal ve hizmetlerin iade ve iskontolarına ilişkin katma değer vergilerinin izlenmesi için kullanılır.
  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 324’üncü Maddesine göre 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı, teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin izlenmesi için kullanılır.
  • Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 154’üncü Maddesine göre 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı, bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisinin izlenmesi için kullanılır.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

Rapor Metni

Döner Sermaye İşletmesinin konsolide ve ayrı ayrı birimler bazında gelir tabloları karşılaştırılmış; 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı’nın önceki yılların tahakkuk birikimlerinden kaynaklanan ve tahsilinin mümkün olmayacağı bir toplama ulaştığı tespit edilmiştir.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin;

  • 156’ncı maddesine göre 191 İndirilecek Katma Değer Vergisi Hesabı, her türlü mal

    ve hizmetin satın alınması sırasında satıcılara ödenen katma değer vergisi ile satılan mal ve hizmetlerin iade ve iskontolarına ilişkin katma değer vergilerinin izlenmesi için,

  • 324’üncü Maddesine göre 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabı, teslim edilen mal veya ifa edilen hizmetler üzerinden hesaplanan katma değer vergisi ile işlemi gerçekleşmeyen ya da işlemden vazgeçilen mal ve hizmetlere ilişkin katma değer vergisinin izlenmesi için,

  • 154’üncü Maddesine göre 190 Devreden Katma Değer Vergisi Hesabı, bir dönemde indirilemeyen ve izleyen döneme devreden katma değer vergisinin izlenmesi için