MEHMET BALiOGLU

Büyükşehir Belediyesi Tarafından Parkmetre Yerlerinden Elde Edilen Gelirlerden Kuruma Aktarılması Gereken Payların Aktarılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Ordu Büyükşehir Belediyesince cadde ve sokaklar üzerinde parkmetre yeri olarak tespit edilen yerlerin işletilmesi neticesinde elde edilen gelirlerden Altınordu Belediyesine aktarılması gereken payların aktarılmadığı görülmüştür.
  • Büyükşehir Belediyesinden edinilen bilgiye göre, yol üzerlerinde araç park yeri olarak işletilen yerlerden elde edilen gelirin 2018 yılında 1.003.539,72 TL olduğu anlaşılmıştır.
  • 2018 yılı için ilçe belediyelerine aktarılması gereken toplam tutar ise 501.769,86 TL’dir.
  • Altınordu Belediyesi % 26,01 nüfus oranı itibariyle 130.510,34 TL ( 501.769,86 * %26.01) gelir kaybına uğramıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesinin (f) bendi
  • 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun “Büyükşehir belediyesinin gelirleri” başlıklı 23’üncü maddesinin (f) bendi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edildiği, gerekli yazışmanın yapıldığı ve sürecin devam ettiği belirtilmiş olup, konu takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Ordu Büyükşehir Belediyesince cadde ve sokaklar üzerinde parkmetre yeri olarak tespit edilen yerlerin işletilmesi neticesinde elde edilen gelirlerden Altınordu Belediyesine aktarılması gereken payların aktarılmadığı görülmüştür.

5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu’nun 7’nci maddesinin (f) bendi uyarınca; karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek büyükşehir belediyelerinin yetkileri arasındadır.

Söz konusu Kanun’un “Büyükşehir belediyesinin gelirleri” başlıklı 23’üncü maddesinin

(f) bendinde ise; 7’nci maddenin (f) bendine göre tespit edilen park yerlerinin işletilmesinden elde edilen gelirin ilçe belediyelerine, nüfuslarına göre dağıtılacak %50’sinden sonra kalacak

%50’si büyükşehir belediyelerinin gelirleri arasında sayılmaktadır.

Ancak yapılan incelemede, Ordu Büyükşehir Belediyesi tarafından 2018 yılında yol, cadde ve sokaklar üzerinde araç park yeri olarak tespit edilen yerlerin işletilmesinden elde edilen gelirlerden Altınordu Belediyesi’ne herhangi bir pay aktarılmadığı görülmüştür. Büyükşehir Belediyesinden edinilen bilgiye göre, yol üzerlerinde araç park yeri olarak işletilen yerlerden elde edilen gelirin 2018 yılında 1.003.539,72 TL olduğu anlaşılmıştır. Buna göre, 2018 yılı için ilçe belediyelerine aktarılması gereken toplam tutar ise 501.769,86 TL’dir. Dolayısıyla Altınordu Belediyesi % 26,01 nüfus oranı itibariyle 130.510,34 TL ( 501.769,86 *

%26.01) gelir kaybına uğramıştır.

Kamu idaresi cevabında; “5216 Sayılı Kanunu’nun 7.maddesinin ( f ) bendi uyarınca Büyükşehir Belediyesinin elde ettiği otopark gelirlerinden yine aynı kanununun 23.maddesinin

(f) bendinde geçen 7.maddenin ( f ) bendi gereğince Belediyemize düşen pay 28.05.2019 tarih ve E.9818 sayılı yazı ile Büyükşehir Belediyesinden talep edilmiştir. Büyükşehir Belediyesinden gelecek olan cevaba göre gerekli işlemler yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi cevabında bulgu konusu hususa iştirak edildiği, gerekli yazışmanın yapıldığı ve sürecin devam ettiği belirtilmiş olup, konu takip eden denetimlerde izlenecektir.