MEHMET BALiOGLU

BUSKİ Tarafından Abonelerden Tahsil Edilen, Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücretinin İlgili Belediyelere Eksik Gönderilmesi

Rapor Özet

Rapor Metni

Kurum tarafından abonelerden tahsil edilen, evsel katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti belediyelere eksik gönderilmiştir.

2872 sayılı Çevre Kanunu’nun “İlkeler” başlıklı 3’üncü maddesinin birinci fıkrasının 1. bendinde kirlenme ve bozulmanın önlenmesi, sınırlandırılması, giderilmesi ve çevrenin iyileştirilmesi için yapılan harcamaların kirleten veya bozulmaya neden olan tarafından karşılanacağı ifade edilmiştir.

27.10.2010 tarih ve 27742 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren, Atık Su Altyapı ve Evsel Katı Atık Bertaraf Tesisleri Tarifelerinin Belirlenmesinde Uyulacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelik’in “Tanımlar” başlıklı 4’üncü maddesinde;

“Tam maliyet esaslıtarife: Atık su ve evsel katı atık ile ilgili verilen tüm hizmetler karşılığında ortaya çıkan toplam sistem maliyetinin bu hizmetlerden yararlananlara yansıtılmasına yönelik yöntemi ve bu yöntemle hesaplanmış ücretler listesini” denilerek bu hizmet maliyetine katlanan idarenin bu maliyetini bu hizmetlerden yararlananlardan alması gerektiği belirtilmiştir.

2872 sayılı Kanun’un 11’inci maddesinin on birinci fıkrasında aynen: “Büyükşehir belediyeleri ve belediyeler evsel katı atık bertaraf tesislerini kurmak, kurdurmak, işletmek veya işlettirmekle yükümlüdürler. Bu hizmetten yararlanan ve/veya yararlanacaklar, sorumlu yönetimlerin yapacağı yatırım, işletme, bakım, onarım ve ıslah harcamalarına katılmakla yükümlüdür. Bu hizmetten yararlananlardan, belediye meclisince belirlenecek tarifeye göre katı atık toplama, taşıma ve bertaraf ücreti alınır. Bu fıkra uyarınca tahsil edilen ücretler, katı atıkla ilgili hizmetler dışında kullanılamaz.” denilerek belediyelerin evsel katı atık dolayısıyla yapacakları harcamaların, bu hizmetten yararlanan kişilerden, yani kirlenmeye, evsel katı atıkların oluşmasına sebep olanlardan alınması gerekmektedir.

Yapılan incelemelerde, BUSKİ tarafından ayrıntısı aşağıdaki tabloda da görüleceği üzere su faturaları üzerinden toplamış olduğu evsel katı atık bedellerini ilgili belediyelere eksik gönderdiği görülmektedir.

Tablo 10: Eksik Gönderilen Evsel Katı Atık Bedelleri Tablosu

BELEDİYELER

AĞUSTOS (TL) EYLÜL (TL) EKİM (TL) KASIM (TL) TOPLAM KALAN (TL)

OSMANGAZİ BEL.

2.610.231,62 3.809.783,47 4.015.834,51 3.628.236,35 14.064.085,95

YILDIRIM BEL.

0,00 692.284,12 2.537.184,61 2.304.609,80 5.534.078,53

NİLÜFER BEL.

0,00 1.360.167,52 2.249.857,88 2.037.858,18 5.647.883,58

GEMLİK BEL.

0,00 195.579,95 377.061,06 332.546,56 905.187,57

GÜRSU BEL.

0,00 21.561,83 245.373,23 213.068,54 480.003,60

KESTEL BEL.

0,00 0,00 80.951,24 162.167,99 243.119,23

MUDANYA BEL.

0,00 347.151,09 421.442,03 336.419,13 1.105.012,25

İNEGÖL BEL.

0,00 332.222,57 784.358,70 678.863,48 1.795.444,75

KELES BEL.

0,00 6.727,74 7.802,60 6.560,87 21.091,21

İZNİK BEL.

0,00 0,00 103.095,86 110.574,53 213.670,39

BÜYÜKORHAN BEL.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

ORHANELİ BEL.

0,00 24.394,22 21.884,30 21.802,06 68.080,58

ORHANGAZİ BEL.

0,00 0,00 96.193,64 243.303,86 339.497,50

HARMANCIK BEL.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

YENİŞEHİR BEL.

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

M.KEMALPAŞA BEL.

0,00 34.508,57 332.686,17 307.273,84 674.468,58

KARACABEY BEL.

0,00 82.141,38 227.421,09 185.319,15 494.881,62
TOPLAM

2.610.231,62

6.906.522,46

11.501.146,92

10.568.604,34

31.586.505,34

Kamu idaresi cevabında; “Genel müdürlüğümüz tarafından abonelerden tahsil edilen Evsel Katı Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf ücreti Belediyelere eksik gönderilmemekte, ancak tahsil edilen tutarların zamanında ödenmesi için, gelir gider dengesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, ödemelerin zamanında yapılabilmesi için gerekli hassasiyet gösterilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında; su faturaları üzerinden tahsil edilen tutarların zamanında ödenmesi için, gelir gider dengesinin sağlanmasına yönelik çalışmalar devam etmekte olup, ödemelerin zamanında yapılabilmesi için gerekli hassasiyet gösterileceği belirtilmiştir. Ancak evsel katı atık toplama, taşıma ve bertaraf hizmetleri için gerekli olan maliyetlere ilçe belediyeleri katlanmaktadır. Dolayısıyla BUSKİ’nin de su faturaları üzerinden toplamış olduğu evsel katı atık bedellerini ilgili belediyelere zamanında ve tamamını göndermesi gerekmektedir.