MEHMET BALiOGLU

Bir Yıldan Uzun Vadeli Olarak Alınan Depozito ve Teminat Niteliğindeki Değerlerin Hatalı Muhasebeleştirilmesi

Rapor Özet

 • Belediye, nakden veya mahsuben tahsil ettiği depozito ve teminatları vadelerine göre sınıflandırmamıştır.
 • Belediye, uzun vadeli olarak alınan depozito ve teminatları da dahil olmak üzere tüm teminatları 330- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlemiştir.
 • Belediye, Maliye Bakanlığı’nın düzenlediği Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine aykırı işlem yapmıştır.
 • Belediye, 430- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı ve 330- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı’nın hatalı tutarlar içermesine sebebiyet vermiştir.
 • Söz konusu hesaplar bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.

Öneriler

 • Belediye, nakden veya mahsuben tahsil ettiği depozito ve teminatları vadelerine göre sınıflandırmalıdır.
 • Belediye, uzun vadeli olarak alınan depozito ve teminatları 430- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında, vadesiz ve/veya bir yıldan kısa vade ile alınan depozito ve teminatları ise 330- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlemelidir.
 • Belediye, Maliye Bakanlığı’nın düzenlediği Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin ilgili maddelerine uygun işlem yapmalıdır.
 • Belediye, 430- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı ve 330- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabı’nın doğru ve güvenilir tutarlar içermesini sağlamalıdır.
 • Belediye, Bilanço’nun doğru ve güvenilir bilgi içermesini sağlamalıdır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 430- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının niteliğini düzenleyen 320’nci maddesinde bu hesabın, mevzuatları gereği nakden veya mahsuben tahsil edilen ve bir yıldan uzun vadede iade edilecek olan depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılacağı,

Aynı Yönetmelik’in 330- Alınan Depozitolar ve Teminatlar Hesabının niteliğini düzenleyen 257’nci maddesinde de bu hesabın, mevzuatları gereği belirli olmayan bir vade ile, vadesiz ve/veya bir yıldan kısa vade ile nakden veya mahsuben tahsil edilen depozito ve teminatların izlenmesi için kullanılacağı,

hususu düzenlenmiştir.

Yukarıda ifade edilen Yönetmelik hükümlerine göre, idareler nakden veya mahsuben tahsil ettikleri depozito ve teminatları vadelerine göre sınıflandıracak ve vadelerine göre yukarıdaki mevzuat hükümlerine uygun şekilde kayıtlarını yapacaktır.

Belediyenin nakden veya mahsuben tahsil ettiği depozito ve teminatlar incelendiğinde, alınan depozito ve teminatların vadesine dikkat edilmeksizin, uzun vadeli olarak alınanlar da dahil olmak üzere tüm teminatların 330- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabında izlendiği böylece mali tablolarında hataya sebebiyet verdiği görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 430- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının niteliğini düzenleyen 320’nci maddesi gereğince uygulama yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edileceği belirtilmiştir. Buna rağmen bahse konu işlem yılı içinde yapılmadığından 2018 yılı Bilançosunda 330- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının ve 430- Alınan Depozito ve Teminatlar Hesabının hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesaplar bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.