MEHMET BALiOGLU

Bir Yıldan Daha Uzun Süreli Verilen Depozito ve Teminat Niteliğindeki Değerlerin Hatalı Muhasebeleştirilmesi

Rapor Özet

  • Belediye tarafından 29 yıllığına kiralanan mesire alanı için ödenen kira depozitosu ve belediyenin bir yıldan uzun süreli kiraladığı taşınmazların elektrik, doğalgaz abonelik depozito bedelleri, bir yıldan daha uzun süreli olduğundan 226- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi gerekirken 126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlendiği görülmüştür.
  • 126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının olması gerekenden 70.834,00 TL fazla olduğu tespit edilmiştir.
  • Kamu idaresi cevabında “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince işlem tesis edilmeye başlanmıştır” denilmektedir.
  • Söz konusu işlem yılı içerisinde yapılmadığından, 2018 yılı Bilançosunda 126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının ve 226- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir.
  • Söz konusu hesaplar bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “126- Verilen Depozito ve

Teminatlar Hesabı” başlıklı 95’inci maddesinde hesabın, geri alınmak üzere diğer kamu idareleri veya kişilere bir yıldan daha az süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılacağı ifade edilmiştir.

Aynı Yönetmelik’in “226- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabı” başlıklı 168’inci maddesinde ise hesabın, geri alınmak üzere diğer kamu idareleri veya kişilere bir yıldan daha uzun süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerlerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir.

Yukarıda yer alan Yönetmelik hükümleri birlikte değerlendirildiğinde mahalli idarelerin geri almak üzere diğer kamu idareleri veya kişilere bir yıldan daha az süreli verildiği depozito ve teminat niteliğindeki değerleri 126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında, bir yıldan daha uzun süreli verilen depozito ve teminat niteliğindeki değerleri ise 226- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlemesi gerekmektedir.

Bu itibarla, Belediye tarafından İzmir Orman İşletme Müdürlüğü’nden yirmi dokuz yıllığına kiralanan mesire alanı için ödenen kira depozitosu ile Belediye’nin bir yıldan uzun süreli kiraladığı taşınmazların elektrik, doğalgaz abonelik depozito bedelleri bir yıldan daha uzun süreli olduğundan, toplamda 70.834,00 TL olan söz konusu değerlerin 226- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlenmesi gerekirken 126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabında izlendiği ve dolayısıyla 126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının olması gerekenden 70.834,00 TL fazla olduğu görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği gereğince işlem tesis edilmeye başlanmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edilmeye başlandığı belirtilmiştir. Ancak söz konusu işlem yılı içerisinde yapılmadığından, 2018 yılı Bilançosunda 126- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının ve 226- Verilen Depozito ve Teminatlar Hesabının hatalı tutarlar içermesine sebebiyet verilmiştir. Söz konusu hesaplar bakımından Bilanço doğru ve güvenilir bilgi içermemektedir.