MEHMET BALiOGLU

Binalardan Bazılarının Muhasebe Kayıtlarında Yer Almaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversitenin Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan kamu konutlarının 252 Binalar Hesabına kaydedilmediği tespit edilmiştir.
  • Kamu konutlarının yapımına 2011 yılında başlanmış ve 2019 yılı itibariyle tamamı kullanıma alınmıştır.
  • Kuruma ait taşınmazların 252 Binalar Hesabında izlenmemesi mali tabloların doğru ve güvenilir veri üretmesini engellemektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Madde 175: Binalar hesabı, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.
  • Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik: Genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydı, numaralandırılması ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenler.

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Bahsi geçen kamu konutlarının 252 Binalar Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Üniversitenin mülkiyetinde bulunan ve Davutpaşa Kampüsü’nde yer alan kamu konutlarının 252 Binalar Hesabına kaydedilmediği görülmektedir.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 252 Binalar hesabını düzenleyen “Hesabın niteliği” başlıklı 175’inci maddesinde;

(1) Binalar hesabı, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.” hükmü bulunmaktadır.

Diğer taraftan, Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikte genel yönetim kapsamındaki kamu idarelerinin mülkiyetinde, yönetiminde ve kullanımında bulunan taşınmazların kaydı, numaralandırılması ve icmal cetvellerinin düzenlenmesine ilişkin usul ve esaslar ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

Dolayısıyla, gerek Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği gerekse Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelikteki düzenlemeler çerçevesinde, idarelerin mülkiyetinde bulunan ya da kullanımına tahsis edilen binalarının muhasebe kayıtlarının yapılması gerekmektedir.

Yapılan incelemelerde, Üniversitenin Davutpaşa Kampüsü’nde bulunan, yapımına 2011 yılında başlanan ve 2019 yılı itibariyle tamamı kullanımda olan kamu konutlarının 252 Binalar Hesabına kaydedilmediği tespit edilmiştir.

Kuruma ait taşınmazların tümünün 252 Binalar Hesabında izlenmemesi, mali tabloların doğru ve güvenilir veri üretmesini engellemektedir. Yukarıdaki mevzuat hükmüne göre, bahsi geçen kamu konutlarının 252 Binalar Hesabına kaydedilmesi gerekmektedir.