MEHMET BALiOGLU

Bilgisayar Yazılım Programları ile Telif Haklarının Giderler Hesabında Muhasebeleştirilmesi

Rapor Özet

Ana Konu:

  • Bilgisayar yazılım alımları ile telif haklarının 630 Giderler Hesabında muhasebeleştirilmesi.
  • Mevzuata göre bu harcamaların 260 Haklar Hesabında muhasebeleştirilmesi ve %100 amortisman uygulanması gerektiği.

Temel Bulgular:

  • Serdivan Belediyesince, 2018 yılı içinde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 77.635,74 TL tutarında bilgisayar yazılım programları ve 212.400,00 TL tutarında “Seyyid Osman Adapazarı Divanı ve Bestelenmiş İlahiler” adlı kitabın telif hakları satın alınmıştır.
  • Söz konusu programlar ve telif hakkına ilişkin harcamalar, belirli alanlarda kullanma ve yararlanma hakkı sağlayan ve ekonomik değer taşıyan harcamalardır. Ancak Belediye tarafından bu harcamalar 260 Haklar Hesabı yerine 630 Giderler Hesabında muhasebeleştirilmiştir.
  • Sonuç olarak; bilgisayar yazılım programı ve telif hakkı alımlarının gider hesaplarında izlenmesi, 260 Haklar Hesabı ile 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı yılsonu mali tablolarda olması gereken tutardan 290.035,74 TL eksik görünmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği
  • Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

  • Belediyenin, bilgisayar yazılım programı ve telif hakkı alımlarının gider hesaplarında izlenmesi uygulamasına son vermesi ve bu harcamaları 260 Haklar Hesabında muhasebeleştirmesi önerilmektedir.
  • Belediyenin, 260 Haklar Hesabı ile 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı yılsonu mali tablolarda olması gereken tutardan 290.035,74 TL eksik görünmektedir. Bu eksikliğin giderilmesi için gerekli işlemlerin yapılması önerilmektedir.

Rapor Metni

Bilgisayar yazılım alımları ile telif hakları 260 Haklar Hesabı yerine 630 Giderler Hesabında muhasebeleştirilmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “260 Haklar Hesabı” başlıklı 210 uncu maddesinde; “Bu hesap, bedeli karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli

alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan ve ekonomik değer taşıyan harcamaların izlenmesi için kullanılır.” denilmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliğinin “268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı” başlıklı 215 inci maddesinde; maddi olmayan duran varlıklar hesabı içerisinde yer alan duran varlıklara ilişkin amortisman tutarlarının izlenmesi için kullanacağı belirtilmiştir.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği Genel Tebliğinin 5 inci maddesinin 2 inci fıkrasında tutarına bakılmaksızın Maddi Olmayan Duran Varlıklar için amortisman oranı

%100 olarak belirlenmiştir. Diğer bir ifadeyle, maddi olmayan duran varlıkların maliyet bedeli hesaplara alındığı yılın sonunda tamamen amorti edilecektir.

Yukarıdaki mevzuat hükmünden; ekonomik değer taşıyan, bir bedel karşılığı edinilen hukuki tasarruflar ile belirli alanlarda tanınan kullanma ve yararlanma gibi hak ve yetkiler dolayısıyla yapılan harcamaların 260 Haklar Hesabında izlenmesi gerektiği ve yılsonunda

%100 amortisman uygulanacağı anlaşılmaktadır.

Serdivan Belediyesince, 2018 yılı içinde belediye hizmetlerinde kullanılmak üzere toplam 77.635,74 TL tutarında bilgisayar yazılım programları ve 212.400,00 TL tutarında “Seyyid Osman Adapazarı Divanı ve Bestelenmiş İlahiler” adlı kitabın telif hakları satın alınmıştır. Söz konusu programlar ve telif hakkına ilişkin harcamalar, belirli alanlarda kullanma ve yararlanma hakkı sağlayan ve ekonomik değer taşıyan harcamalardır. Ancak Belediye tarafından bu harcamalar 260 Haklar Hesabı yerine 630 Giderler Hesabında muhasebeleştirilmiştir.

Sonuç olarak; bilgisayar yazılım programı ve telif hakkı alımlarının gider hesaplarında izlenmesi, 260 Haklar Hesabı ile 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı yılsonu mali tablolarda olması gereken tutardan 290.035,74 TL eksik görünmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Bilgisayar yazılım programı alındığı zaman bulgu gereği yapılacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgumuza iştirak edilerek gerekli işlemlerin yapılacağı belirtilmiştir. Ancak muhasebe kayıtlarının yılı içinde mevzuata uygun olarak yapılmaması nedeniyle 2018 yılı mali tablolarında 260 Haklar Hesabı ile 268 Birikmiş Amortismanlar Hesabı yılsonu mali tablolarda olması gereken tutardan 290.035,74 TL eksik görünmektedir.