MEHMET BALiOGLU

Bergama Şantiyesindeki Asfalt Plentinin Etkili Ekonomik ve Verimli Kullanılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Bergama şantiyesindeki asfalt plentinin üretim sonuçları incelendiğinde kapasitesinin çok altında çalıştığı tespit edildi.
  • 2019 yılında ilçe ve yakın ilçelerde toplam 140.515,83 ton asfalt serimi yapılmasına rağmen Bergama şantiyesindeki asfalt plentinde üretilen toplam asfalt miktarı 102.448 ton olarak gerçekleşti.
  • Şirketin onaylı kapasite raporunda Bergama şantiyesinin 160 ton/saat, günde 8 saat 300 gün üzerinden toplam 307.200 ton üretim kapasitesi olduğu belirtildiği halde 2019 yılında 102.448 ton üretim yapıldı.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • TSE standartları

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Şirket tarafından ihtiyaca binaen yapılacak olan yatırımların üretim birimlerince üretilecek miktarlar üzerinden gerçekleşmesi.
  • Üretim kapasitesinin en iyi düzeyde kullanılması.

Rapor Metni

Bergama şantiyesinde bulunan asfalt plentinin üretim sonuçları incelendiğinde kapasitesinin çok altında çalıştığı ve 2019 yılı içinde ilçe ve yakın ilçelerde (Bergama, Aliağa, Dikili, Kınık ) toplam 140.515,83 ton asfalt serimi yapılmasına rağmen Bergama şantiyesindeki asfalt plentinde üretilen toplam asfalt miktarının 102.448 ton olarak gerçekleştiği görülmüştür.

Şirketin onaylı kapasite raporunda Bergama şantiyesinin 160 ton/saat, günde 8 saat 300 gün üzerinden toplam 307.200 ton üretim kapasitesi olduğu belirtilmiştir. Bu denli kapasitesi olan bu tesiste 2019 yılında 102.448 ton üretim yapıldığı ancak bölgeye şirket tarafından toplam 140.515,83 ton asfalt yatırımı yapıldığı düşünüldüğünde üretimin kapasitesi olmasına rağmen ihtiyacı karşılanamadığı ortaya çıkmaktadır. 2018 yılı için bu rakamlara bakıldığında yine üretimin 75.942 ton olarak gerçekleştiği ve ihtiyacın kapasite olmasına rağmen yine karşılanmadığı tespit edilmiştir. Bir üretim şirketi olan ve bu amaçla tüm alt yapı yatırımı yapan şirketin yapacağı üretimlerle asfalt ihtiyacını karşılaması esas olup hem teknik hem iş gücü üretim kapasitesi mevcutken üretim yapılmadan üçüncü şahıslarca asfalt temin edilmesi kapasitenin optimal kullanılmadığını göstermektedir.

Kamu idaresi cevabında TSE standartlarına göre üretim yapmalarından dolayı kapasite raporunda belirtildiği gibi üretim yapılamadığı taşra olması sebebiyle sevk edilen asfaltın sahada uygulama ekipleri tarafından kullanılabilmesi için uygulama ekiplerinin çalışma saatleri, gün ışığından faydalanabilecek şekilde gündüz ve hava sıcaklığının uygun olduğu saatlerde olması gerekliliği ve iş emirleri doğrultusunda en kısa sürede taleplerin karşılanması gibi sebeplerle üretimin belirtilen düzeyde olmadığı ifade edilmiş olsa da üretim kapasitesi olmasına rağmen üçüncü şahıslardan asfalt ihtiyacının karşılanaması üretim şirketi olan ve bu amaçla tüm alt yapı yatırımı yapan şirketin kapasitesinin optimal kullanılmadığını göstermektedir.

Sonuç olarak şirket tarafından ihtiyaca binaen yapılacak olan yatırımların üretim birimlerince üretilecek miktarlar üzerinden gerçekleşmesi ve üretim kapasitesinin en iyi düzeyde kullanılması gerekmektedir.