MEHMET BALiOGLU

Belediyeye Bağışı Yapılan Taşınmazların Tespit Edilen Değerleri Üzerinden Gelirler Hesabına Kaydedilmemesi

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Bağış yoluyla elde edilen 416.411,70 TL değerindeki 45 adet taşınmazın 600 Gelirler Hesabına kaydedilmesi gerekirken 500 Net Değer Hesabına kaydedildiği görülmüştür.
  • Muhasebe kaydının hatalı yapılması sonucu 600 Gelirler Hesabına 416.411,70 TL eksik, 500 Net Değer Hesabına ise 416.411,70 TL tutarında fazla kayıt yapılmıştır.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 250 Arazi ve Arsalar Hesabının işleyişini düzenleyen 189’uncu maddesinde,
    • “…3) Bedelsiz olarak kuruma intikal eden arsa ve araziler tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir…”

    hükmü bulunmaktadır.

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Kamu idaresi cevabında; “Taşınmaz mal programının, gelir programına entegre olmaması sebebiyle bulguda belirtilen noksanlıklar ortaya çıkmaktadır. Taşınmaz takip programı konusunu ilgilendiren müdürlükler ile gerekli çalışmalara başlanmış olup, bağış yapılan taşınmazın tespit edilen değerler üzerinden gelir kayıtları yapılacaktır.” denilmiştir.
  • Bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bağış yoluyla elde edilen 416.411,70 TL değerindeki taşınmazların 600 Gelirler Hesabına kaydedilmemesinin mevcut mali mevzuata aykırı olduğu ve İdarenin 2018 yılı mali tablolarının gerçek durumunu tam olarak yansıtmamasına sebep olduğu değerlendirilmiştir.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

Bağış yoluyla elde edilen ve tespit değeri 416.411,70 TL olan 45 adet taşınmazın 600 Gelirler Hesabına kaydedilmesi gerekirken 500 Net Değer Hesabına kaydedildiği görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 250 Arazi ve Arsalar Hesabının işleyişini düzenleyen 189’uncu maddesinde,

“…

3) Bedelsiz olarak kuruma intikal eden arsa ve araziler tespit edilen değerleri üzerinden bu hesaba borç, 600 Gelirler Hesabına alacak kaydedilir…”

Hükmü bulunmaktadır.

Muhasebe kaydının hatalı yapılması sonucu 600 Gelirler Hesabına 416.411,70 TL eksik, 500 Net Değer Hesabına ise 416.411,70 TL tutarında fazla kayıt yapılmıştır.

Kamu idaresi cevabında; “Taşınmaz mal programının, gelir programına entegre olmaması sebebiyle bulguda belirtilen noksanlıklar ortaya çıkmaktadır. Taşınmaz takip programı konusunu ilgilendiren müdürlükler ile gerekli çalışmalara başlanmış olup, bağış yapılan taşınmazın tespit edilen değerler üzerinden gelir kayıtları yapılacaktır.”

Denilmiştir.

Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar İdare tarafından kabul edilerek gereğinin yapılacağı bildirilmektedir. Bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, bağış yoluyla elde edilen 416.411,70 TL değerindeki taşınmazların 600 Gelirler Hesabına kaydedilmemesinin mevcut mali mevzuata aykırı olduğu ve İdarenin 2018 yılı mali tablolarının gerçek durumunu tam olarak yansıtmamasına sebep olduğu değerlendirilmiştir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.