MEHMET BALiOGLU

Belediyenin Sahibi Olduğu Taşınmazların İhale Yapılmaksızın “Kullanım Protokolü” İle Kiraya Verilmesi

Rapor Özet

  • Başiskele Belediyesine ait 7 adet büfe, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleriyle örtüşmeyen, “kullanım protokolü” ile ihale edilmeksizin kiraya verilmiştir.
  • 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 1’inci maddesine göre belediyenin üzerinde tasarruf sahibi olduğu taşınmazlarının bu Kanun’a göre kiraya verilebileceği belirlenmiştir.
  • Aynı Kanun’un 64’üncü maddesinde kiralama süresinin 10 yıldan fazla olamayacağı hüküm altına alınmıştır.
  • Yine aynı Kanun’un 75’inci maddesinde işgal edilen taşınmaz malın idarenin talebi üzerine en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edileceği hükmü yer almaktadır.
  • Belediyelerin mülkiyetindeki taşınmaz malların kiraya verilme işinin 2886 sayılı Kanun’daki ihale usullerine göre yapılması, yapılan ihale sonucu düzenlenen kira sözleşmelerinin en fazla on yıl olması; işgal durumunda mülkiye amirliğine müracaat ederek tahliye ettirilmesi; aynı taşınmaz malın yeniden kiraya verilmesi işinin 2886 sayılı Kanun’daki ilgisine göre uygun ihale usullerinden birisiyle yapılması gerekmektedir.

Buna göre belediyenin üzerinde tasarruf sahibi olduğu 7 adet büfe için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak “Kullanım Protokolü” ile kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya sürelerinin uzatılmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Söz konusu bulguya istinaden yapılan incelemede kullanım protokolü ile kiraya verilen büfelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre belediyemizce kiralama yoluyla işlem tesis edilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.” ifade edilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi bulgumuza iştirak etmiş olup, takip eden denetim döneminde, yapılan işlemlerin mevzuata uygun hale getirilip getirilmediği izlenecektir.

Rapor Metni

Başiskele Belediyesine ait 7 adet büfenin, 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleriyle örtüşmeyen, “kullanım protokolü ile ihale edilmeksizin kiraya verildiği tespit edilmiştir.

2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun “Kapsam” başlıklı 1’inci maddesinde yer alan “Genel bütçeye dahil dairelerle katma bütçeli idarelerin, özel idare ve belediyelerin alım, satım, hizmet, yapım, kira, trampa, mülkiyetin gayri ayni hak tesisi ve taşıma işleri bu Kanunda yazılı hükümlere göre yürütülür.” hükmü ile belediyenin üzerinde tasarruf sahibi olduğu taşınmazlarının bu Kanun’a göre kiraya verilebileceği belirlenmiştir.

Aynı Kanun’un “Kiralarda sözleşme süresi” başlıklı 64’üncü maddesinde; “Kiraya verilecek taşınır ve taşınmaz malların kira süresi, on yıldan çok olamaz. Turistik tesis kurulacak yerlerin ve turistik tesislerin ve doğal gaz iletim, dağıtım ve depolama tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin ve enerji üretimi tesisleri ile iletim ve dağıtım tesis ve şebekelerinin ihtiyacı olan arazilerin on yıldan fazla süre ile kiraya verilmesi mümkündür.” Denilerek kiralama süresinin 10 yıldan fazla olamayacağı (istisnaları da belirtilerek) hüküm altına alınmıştır.

Yine aynı Kanun’un “Ecrimisil ve tahliye” başlıklı 75’inci maddesinde; “… İşgal edilen taşınmaz mal, idarenin talebi üzerine, bulunduğu yer mülkiye amirince en geç 15 gün içinde tahliye ettirilerek, idareye teslim edilir. …” hükmü yer almaktadır.

Bu itibarla, belediyelerin mülkiyetindeki taşınmaz malların kiraya verilme işinin 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun’daki ihale usullerine göre yapılması, yapılan ihale sonucu düzenlenen kira sözleşmelerinin en fazla on yıl olması; işgal durumunda mülkiye amirliğine müracaat ederek tahliye ettirilmesi; aynı taşınmaz malın yeniden kiraya verilmesi işinin 2886 sayılı Kanun’daki ilgisine göre uygun ihale usullerinden birisiyle yapılması gerekmektedir.

Tablo 11: Kullanım Protokolü İle Kiralanan Büfeler

SN

Mevkii

Mesken

Başlangıç Tarihi

Bitiş Tarihi

Süresi

Sözleşme

Bedeli

Bedeli

1

Yuvacık

8. Nolu Büfe

1.01.2017

31.12.2017

1 Yıl

Kullanım Protokolü

376.80₺ +

Kdv

444,62

2

Yuvacık

3. Nolu Büfe

22.09.2016

22.09.2017

1 Yıl

Kullanım Protokolü

Yeni Bina

3

Bahçecik

3. Nolu Büfe

28.06.2016

28.06.2017

1 Yıl

Kullanım Protokolü

754. 00₺ +

Kdv

889,72

4

Bahçecik

4 .Nolu Büfe

1.01.2017

31.12.2017

1 Yıl

Kullanım Protokolü

693. 50₺ +

Kdv

818,33

5

Yuvacık

6. Nolu Büfe

1.01.2016

31.12.2016

1 Yıl

Kullanım Protokolü

376.80₺ +

Kdv

444,62

6

Yuvacık

10. Nolu Büfe

1.01.2016

31.12.2016

1 Yıl

Kullanım Protokolü

Yeni Bina

7

Yuvacık

Aydınkent

2. Nolu Büfe

1.01.2017

1.01.2018

1 Yıl

Kullanım Protokolü

407.65₺ +

Kdv

481,03

Buna göre belediyenin üzerinde tasarruf sahibi olduğu 7 adet büfe için; 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümlerine aykırı olarak “Kullanım Protokolü” ile kira sözleşmelerinin yenilenmesi veya sürelerinin uzatılmasının mümkün olmadığı düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Söz konusu bulguya istinaden yapılan incelemede kullanım protokolü ile kiraya verilen büfelerin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45.maddesine göre belediyemizce kiralama yoluyla işlem tesis edilmesi için çalışmalar başlatılmıştır.” ifade edilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi bulgumuza iştirak etmiş olup, takip eden denetim döneminde, yapılan işlemlerin mevzuata uygun hale getirilip getirilmediği izlenecektir.