MEHMET BALiOGLU

Belediyeden İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Almış İşyerlerinden İlan ve Reklam Vergisi Beyannamesi Vermeyenlerin Tespitlerinin Yapılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Serdivan Belediyesince 2018 yılında işyeri açma ve çalışma izni verilerek faaliyete başlayan işletmelerden, ilan ve reklam vergisi beyannamesi vermeyenlerin denetim, yoklama ve tespitleri yapılmamıştır.
  • Belediye tarafından 2018 yılında işyeri açma ve çalışma izni verilerek faaliyete başlayan işletmelerin listesi ile ilan ve reklam vergisi mükellef listesi karşılaştırıldığında, Serdivan Belediyesi sorumluluğunda bulunmasına rağmen ilan ve reklam vergisi beyannamesi vermesi gereken 17 adet işyerinin denetim, yoklama ve tespitleri yapılmamıştır.
  • İlan ve reklam vergisine ilişkin denetim, yoklama ve tespitlerinin düzenli yapılmaması; Belediyenin gelir kaybına uğramasına sebep olmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu, Madde 12 ve 16.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye tarafından ilan ve reklam vergisine ilişkin denetim, yoklama ve tespitlerinin düzenli olarak yapılması gerekmektedir.
  • Serdivan Belediyesi’nin bu konuda gerekli adımları atması ve gelir kaybının önüne geçmesi gerekmektedir.

Rapor Metni

Serdivan Belediyesince 2018 yılında işyeri açma ve çalışma izni verilerek faaliyete başlayan işletmelerden, ilan ve reklam vergisi beyannamesi vermeyenlerin denetim, yoklama ve tespitleri yapılmamıştır.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanununun “Konu” başlıklı 12 nci maddesinde;

“Belediye sınırları ile mücavir alanları içinde yapılan her türlü İlan ve reklam, İlan ve Reklam Vergisine tabidir.” denilmektedir.

Aynı Kanunun “Verginin tarhı ve ödemesi” başlıklı 16 ncı maddesinde;

“Vergiye tabi ilan ve reklamlarda, ilan ve reklam işinin mükellefçe yapılması halinde ilan veya reklam işinin yapılmasından önce mükellef tarafından, ilan ve reklam işinin bu işi mutad meslek olarak ifa edenler tarafından yapılması halinde ilan ve reklam işini yapanlarca ilan veya reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek

beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirilir…” şeklinde ifade edilmiştir.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinde; belediye sınırlarında yapılan her türlü ilan ve reklamın, İlan ve Reklam Vergisine tabi olduğu; ilan ve reklamın mükellefçe yapılması halinde işin yapılmadan önce, başkaları adına yapılması halinde ise ilan ve reklamın yapıldığı ayı takip eden ayın 20 nci günü akşamına kadar verilecek beyanname üzerine, tarh ve tahakkuk ettirileceği belirtilmiştir.

Belediye tarafından 2018 yılında işyeri açma ve çalışma izni verilerek faaliyete başlayan işletmelerin listesi ile ilan ve reklam vergisi mükellef listesi karşılaştırıldığında, Serdivan Belediyesi sorumluluğunda bulunmasına rağmen ilan ve reklam vergisi beyannamesi vermesi gereken 17 adet işyerinin denetim, yoklama ve tespitleri yapılmamıştır.

İlan ve reklam vergisine ilişkin denetim, yoklama ve tespitlerinin düzenli yapılmaması; Belediyenin gelir kaybına uğramasına sebep olmaktadır.

Kamu idaresi cevabında; “İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı olan İşyerinden tabelası vergiye tabii olanlardan beyanname alınarak Bulgu gereği yerine getirilmiştir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Belediye tarafından bulgu konusu hususa iştirak edildiği ve gerekli işlemlerin yapıldığı belirtilmiş olup, bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.