MEHMET BALiOGLU

Belediye Tarafından Tahsis Edilen Taşınmazların Muhasebe Kayıtlarına Alınmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Belediye tarafından tahsis edilen taşınmazlar, Net Değer Hesabı’na kaydedilmek suretiyle muhasebe kayıtlarına alınmamıştır.
  • Bu durum ilgili hesapların doğruyu ve gerçeği yansıtmasına engel teşkil etmektedir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin tahsis ettiği taşınmazları muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ile 252 Binalar Hesabına alacak ve 500 Net Değer Hesabına borç, ayrılmış amortisman tutarının Net Değer Hesabına Alacak, Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilerek muhasebe kayıtlarına alınması gerekmektedir.
  • Kamu idaresi cevabında; “Belediyenin tahsis ettiği taşınmazları muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ile 252 Binalar Hesabına alacak ve 500 Net Değer Hesabına borç, ayrılmış amortisman tutarının Net Değer Hesabına Alacak, Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilerek muhasebe kayıtlarına alınacaktır.” ifadesi yer almaktadır.
  • Sonuç olarak Kamu idaresi bulgumuza iştirak etmiş olup, takip eden denetim döneminde, yapılan işlemlerin mevzuata uygun hale getirilip getirilmediği izlenecektir.

Rapor Metni

Belediye tarafından tahsis edilen taşınmazların, Net Değer Hesabı’na kaydedilmek suretiyle muhasebe kayıtlarına alınmadığı anlaşılmıştır.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nde 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ile 252 Binalar Hesabı 190,191,192 ve 193 üncü maddelerde açıklanmıştır. Buna göre “Hesabın Niteliği “ başlıklı ilgili maddelerinde;

“Yeraltı ve yerüstü düzenleri hesabı, herhangi bir işin gerçekleşmesini sağlamak veya kolaylaştırmak için, yeraltında veya yerüstünde inşa edilmiş her türlü yol, köprü, baraj, tünel, bölme, sarnıç, iskele, hark ve benzeri yapılar ile bunların eklenti ve bütünleyici parçalarının ve bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır. Binalar hesabı, eklenti ve bütünleyici parçaları dâhil olmak üzere, kamu idarelerinin mülkiyetinde bulunan binalar ile bunlardan tahsise konu edilenlerin izlenmesi için kullanılır.” Denilmektedir.

Yine Hesabın İşleyişi başlıklı ilgili maddesinde hesaba ilişkin borç ve alacak kayıtları gösterilmiştir. Maddenin alacak kayıtlarının açıklandığı ilgili fıkrasında:

“(6) Tahsise konu edilen yeraltı ve yerüstü düzenleri tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilir. Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı 500-Net Değer Hesabına alacak, 257-Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir.

(7) Tahsise konu edilen binalar tahsis eden kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değer üzerinden bu hesaba alacak, 500-Net Değer Hesabına borç kaydedilir.

Ayrıca, varlığa ilişkin ayrılmış amortisman tutarı 500-Net Değer Hesabına alacak, 257-

Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilir.” hükmü yer almaktadır.

Yukarıda belirtilen mevzuat hükümleri gereğince belediyenin tahsis ettiği taşınmazları muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ile 252 Binalar Hesabına alacak ve 500 Net Değer Hesabına borç, ayrılmış amortisman tutarının Net Değer Hesabına Alacak, Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydetmesi gerekmektedir.

Yapılan incelemelerde, idarenin tahsis etmiş olduğu taşınmazların muhasebe kayıtlarına alınmadığı görülmüştür. Bu durum ilgili hesapların doğruyu ve gerçeği yansıtmasına engel teşkil etmektedir.

T.C. Sayıştay Başkanlığı

Tablo 6:Kamu Kurumlarına Tahsis Edilen Taşınmazlar

SIRA NO

İLÇE

MAHALLE

ADA

PARSEL

BLOK

KAT

BAĞIMSIZ BÖLÜM

YÜZÖLÇÜMÜ

(m²)

KULLANIM AMACI

TAHSİS EDİLEN KURUM

SÜRE (YIL)

MECLİS KARAR TARİHİ

MECLİS KARAR NO

ENCÜMEN KARAR TARİHİ

ENCÜMEN KARAR NO

1

Başiskele

Fatih

802

1

1.KAT

780,89

Komek Kurs Merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

5

24.3.2015

120

3.3.2015

20

2

Başiskele

Seymen

122

4

2

Tümü

1397.30 m²nin

353.00 m²’lik hisseli kısmı

Belediyemize Ait Olan Binanın, Polis Merkezi Binası Kullanılmak

Üzere

İlçe Emniyet Müdürlüğü

10

3.8.2015

56

11.8.2015

362

3

Başiskele

Mahmutpaşa

137

9

6000,58

Emniyet Ve Asayiş Hizmetleri

İl Emniyet Müdürlüğü

25

1.1.2016

6

19.10.2016

50

4

Başiskele

Havuzlubahçe

3990

E-7

1

4

77

Kuran Kursu

İlçe Müftülüğü

10

3.5.2017

32

23.5.2017

193

5

Başiskele

Kılıçarslan

303

5

2.KATI

6.372,00

Komek Kurs Merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

3

13.1.2015

15

6

Başiskele

Tepecik

114

54

2.022,90

Belediye Hizmetlerinde Kullanılmak Üzere

İl Milli Eğitim Tarafından

10

16.01.2017 Tarihli Protokol

7

Başiskele

Karadenizliler

1072

1

3259.84 m²nin

89.37 m²’lik hisseli kısmı

Camii Yapılması Amacıyla

İlçe Müftülüğü

25

16.2.2016

86

2.2.2016

17

8

Başiskele

Karadenizliler

7008

Spor Tesisi

Spor Tesisi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

5

2.1.2018

3

16.1.2018

31

9

Başiskele

Şehitekrem

4107

1. Katın Tamamı

Komek Kurs Merkezi

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi

3

2.1.2018

4

16.1.2018

Kamu idaresi cevabında; “Belediyenin tahsis ettiği taşınmazları muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri ile 252 Binalar Hesabına alacak ve 500 Net Değer Hesabına borç, ayrılmış amortisman tutarının Net Değer Hesabına Alacak, Birikmiş Amortismanlar Hesabına borç kaydedilerek muhasebe kayıtlarına alınacaktır.” ifadesi yer almaktadır.

Sonuç olarak Kamu idaresi bulgumuza iştirak etmiş olup, takip eden denetim döneminde, yapılan işlemlerin mevzuata uygun hale getirilip getirilmediği izlenecektir.