MEHMET BALiOGLU

Belediye Tarafından Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçların Vadesine Göre İlgili Hesapta İzlenmemesi

Rapor Özet

  • Belediye’nin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) taksitlendirilmiş borcu bulunmasına rağmen vadesi bir yıldan kısa olanlar için 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabının, bir yıldan daha uzun sürede ödenecek olanlar için de 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabının kullanılmadığı tespit edilmiştir.
  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’ne göre, kamu idaresinin başka kamu idarelerine olan taksitli vergi ve benzeri borçlarının muhasebe kaydı; ilgisine göre 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabına ya da 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabına borç, vadesi bir yıldan kısa olan taksitlendirilmiş borçlar 368 hesabına alacak, vadesi bir yıldan uzun olan taksitlendirilmiş borçlarsa 438 hesabına alacak kaydedilmek suretiyle yapılacaktır.
  • Taksit tarihinde yapılan ödemeler ise 368 hesabına borç kaydedilmek suretiyle muhasebe kayıtlarından düşülecektir.
  • Yapılan incelemede, Belediyenin SGK’ya olan borçları için iki adet taksitlendirme yapıldığı ancak taksitlendirilmiş bu borçların vadesine göre 368 ve 438 hesaplarında izlenmediği tespit edilmiştir.
  • Belediye’nin SGK’ya olan sigorta prim borçlarından yapılandırılanların vadelerine göre ilgili hesaplarda takip edileceği ifade edilmekle birlikte 2018 yılı mali tablolarında 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler ile 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesapları yer almamaktadır.

Eylem Noktaları

  • Belediye, Sosyal Güvenlik Kurumuna olan borçlarından yapılandırılanları vadelerine göre ilgili hesaplarda takip etmelidir.
  • Belediye, başka kamu idarelerine olan vergi ve diğer yükümlülüklerden taksitlendirilenlerin de ilgili yabancı kaynak hesaplarında izlenmesini sağlamalıdır.

Rapor Metni

Belediyenin Sosyal Güvenlik Kurumuna (SGK) taksitlendirilmiş borcu bulunmasına rağmen vadesi bir yıldan kısa olanlar için 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya

Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabının, bir yıldan daha uzun sürede ödenecek olanlar için de 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesabının kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 42’nci maddesinde, Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin ikinci ve üçüncü bölümlerinin mahalli idareler muhasebesi için de uygulanacağı belirtilmiştir.

Genel Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 8’inci maddesine göre, bilanço ilkelerinin amacı kamu idaresinin varlık ve kaynaklarının belli bir tarihte kamu idaresinin mali durumunun ilgililer için saydam ve gerçeğe uygun olarak yansıtılmasıdır. Yönetmelik’in “Yabancı kaynaklara ilişkin ilkeler” başlıklı 10’uncu maddesinde; kamu idarelerinin, vadesi bir yıldan kısa olan yükümlülüklerinin kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içinde, vadesi bir yılı aşan yükümlülüklerinin ise uzun vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubu içinde takip edeceği belirtilmiştir. Dönem sonu bilanço günlerinde ise vadesi bir yılın altına inen yükümlülüklerin uzun vadeli yabancı kaynaklardan kısa vadeli yabancı kaynaklar ana hesap grubunda yer alan hesaplara aktarılması gerekmektedir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 279 ve 323’üncü maddeleri uyarınca kamu idaresinin başka kamu idarelerine olan taksitli vergi ve benzeri borçlarının muhasebe kaydı; ilgisine göre 360 Ödenecek Vergi ve Fonlar Hesabınına ya da 361 Ödenecek Sosyal Güvenlik Kesintileri Hesabına borç, vadesi bir yıldan kısa olan taksitlendirilmiş borçlar 368 hesabına alacak, vadesi bir yıldan uzun olan taksitlendirilmiş borçlarsa 438 hesabına alacak kaydedilmek suretiyle yapılacaktır. Taksit tarihinde yapılan ödemeler ise 368 hesabına borç kaydedilmek suretiyle muhasebe kayıtlarından düşülecektir.

Yapılan incelemede, Belediyenin SGK’ya olan borçları için iki adet taksitlendirme yapıldığı ancak taksitlendirilmiş bu borçların vadesine göre 368 ve 438 hesaplarında izlenmediği tespit edilmiştir. Başka kamu idarelerine olan vergi ve diğer yükümlülüklerden taksitlendirilenlerin ilgili yabancı kaynak hesaplarında izlenmesi gerektiği değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “İdaremizin Sosyal Güvenlik Kurumu sistemlerinde görünen borçları ilgili kurum ile yapılacak yazışma sonrası borç tespit edilecek olup, ilgili yazıya istinaden 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler Hesabı, 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar

Hesapları kullanılmak suretiyle gerekli düzeltme kayıtları yapılacaktır.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi tarafından Sosyal Güvenlik Kurumuna olan sigorta prim borçlarından yapılandırılanların vadelerine göre ilgili hesaplarda takip edileceği ifade edilmekle birlikte 2018 yılı mali tablolarında 368 Vadesi Geçmiş Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Vergi ve Diğer Yükümlülükler ile 438 Kamuya Olan Ertelenmiş veya Taksitlendirilmiş Borçlar Hesapları yer almamaktadır.