MEHMET BALiOGLU

Belediye Tarafından Diğer Kamu Kurumlarına ve Derneklere Yapılan Tahsislerin Muhasebe Kayıtlarında Takip Edilmemesi

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

 • Belediyenin mülkiyetinde yer alan, diğer kamu idarelerine ve derneklere tahsis edilen 34 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarında takibinin yapılmadığı tespit edilmiştir.
 • Belediyenin 2018 yılı öncesinde diğer kamu idarelerine ve derneklere yapılan taşınmaz tahsislerinin “500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar’’ hesabında izlendiği ancak 2018 yılı içerisinde tahsis ettiği taşınmazları söz konusu hesapta izlemediği görülmüştür.
 • 2018 yılı öncesinde tahsisi gerçekleşen ve hâlihazırda tahsisi devam eden taşınmazların ise ilgili duran varlığın “02-Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar” yardımcı hesaplarında izlenmediği görülmüştür.
 • Belediyenin muhasebe kayıtlarından tahsisli taşınmazlar hakkında doğru ve güvenilir bilgi alınamamaktadır.
 • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendinde, belediyelerin kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebileceği belirtilmiştir.
 • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252 Binalar Hesabının işleyişlerini düzenleyen 189, 191 ve 193’üncü maddelerinde, tahsise konu edilen maddi duran varlığın tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden ilgili maddi duran varlık hesabına alacak, 500 Net Değer Hesabına borç kaydedilmesi gerektiği, ifade edilmiştir.
 • Ayrıca mahalli idareler için yayımlanan 2018 yılı Detayı Hesap Planında Maddi Duran Varlıklar hesap grubu içinde yer alan 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri, 252 Binalar Hesaplarının içinde tahsis işlemine konu olanların bulunması durumunda kaydedileceği yardımcı hesaplar belirtilmektedir.
 • Kamu idaresi ve derneklere yapılan taşınmaz tahsislerinin ilgili maddi duran varlığın 02-Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar yardımcı hesabı ve karşılığında ise “500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar Hesabının kullanılarak kurum mali tablolarında izlenmesi gerekmektedir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Tahsis edilen taşınmazların kayıtlı değeri üzerinden ilgili maddi duran varlık hesabında detaylı hesap planında belirtilen yardımcı hesapların kullanılarak kaydedilmesi gerekmektedir.
 • Belediye yönetiminin, muhasebe biriminin taşınmaz tahsislerine ilişkin kayıtların tutulması ve izlenmesi konusunda gerekli eğitim ve denetimi sağlaması gerekmektedir.
 • Belediye yönetiminin, taşınmaz tahsislerine ilişkin işlemlerin yasalara ve düzenlemelere uygun şekilde yapılmasını sağlamak için gerekli önlemleri alması gerekmektedir.
 • Belediye yönetiminin, taşınmaz tahsislerine ilişkin kayıtların düzenli olarak güncellenmesini ve doğruluğunun kontrol edilmesini sağlamak için gerekli denetimleri yaptırması gerekmektedir.

Rapor Metni

Belediyenin mülkiyetinde yer alan, diğer kamu idarelerine ve derneklere tahsis edilen 34 adet taşınmazın muhasebe kayıtlarında takibinin yapılmadığı tespit edilmiştir.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 75’inci maddesinin (d) bendinde, belediyelerin kendilerine ait taşınmazları, asli görev ve hizmetlerinde kullanılmak üzere bedelli veya bedelsiz olarak kamu kurum ve kuruluşlarına devredebileceği veya süresi yirmi beş yılı geçmemek üzere tahsis edebileceği belirtilmiştir.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 250 Arazi ve Arsalar Hesabı, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri Hesabı ve 252 Binalar Hesabının işleyişlerini düzenleyen 189, 191 ve 193’üncü maddelerinde, tahsise konu edilen maddi duran varlığın tahsis edilen kamu idaresine hizmet veren muhasebe birimince kayıtlı değeri üzerinden ilgili maddi duran varlık hesabına alacak, 500 Net Değer Hesabına borç kaydedilmesi gerektiği, ifade edilmiştir.

Ayrıca mahalli idareler için yayımlanan 2018 yılı Detayı Hesap Planında Maddi Duran Varlıklar hesap grubu içinde yer alan 250 Arazi ve Arsalar, 251 Yeraltı ve Yerüstü Düzenleri,

252 Binalar Hesaplarının içinde tahsis işlemine konu olanların bulunması durumunda kaydedileceği yardımcı hesaplar belirtilmektedir.

Kamu idaresi ve derneklere yapılan taşınmaz tahsislerinin ilgili maddi duran varlığın 02-Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar yardımcı hesabı ve karşılığında ise “500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar Hesabının kullanılarak kurum mali tablolarında izlenmesi gerekmektedir.

Tabloda Belediyenin diğer kamu idarelerine ve derneklere tahsis ettiği 34 adet taşınmaz yer almaktadır.

Tablo 7: Belediye Tarafından Tahsis Edilen Taşınmazlar

NO

CİNSİ

MAHALLE

PAFTA

ADA

PARSEL

ALAN

1

KEMAL UNAKITAN SPOR KOMLEKSİ

ÇAMLICA

20L-1A

3540 (ESKİ)

14850

1

6.089,00

2

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MÜFTÜLÜK BİNASI

ULUÖNDER

210-214

9399 (ESKİ)

14383

1

1.376,98

3

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ CAMİ YERİ

ÇAMLICA

20L-4D

10336

1

1.908,27

4

HAVACILIK MÜZESİ

ESKİBAĞLAR

174

1002

55

6.215,00

5

TRAFO YERİ

EĞRİÖZ

866. SOKAK KÖŞESİ

18,00

6

TRAFO YERİ

SAZOVA

ZİRAAT CADDESİ

18,00

7

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MÜFTÜLÜK

AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ

4/1

11041

1

1.674,74

8

ARAMA VE KURTARMA DERNEĞİ(AKUT)

ÇUKURHİSAR YENİ

11466

1

BİNA

9

HAYRETTİN KARACA PARKI KAFETERYA

ÇAMLICA

0

0

0

465 M²

10

GÖRSEM GÖRME ENGELLİLER DAYANIŞMA DERNEĞİ GENEL MERKEZİ

AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ

S52, S53, S54, S55, S56 VE S57 NOLU DUBLEX KONUTLAR

11

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

HİSAR

11379

75

383,68

12

İLÇE MÜFTÜLÜĞÜ MÜFTÜLÜK

YEŞİLTEPE

21M-1C

7068

9

76,00

13

ESGAZ

ZİNCİLİKUYU

21L-2A

14905

32(4957)

246,49

14

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

ULUÖNDER

İ24B-25B-1D

14386

1

25,00

15

ÇUKURHİSAR HİZMET BİNASI ALTI İŞYERİ

HİSAR

11470

1

40 m²

16

YEŞİLTEPE SOSYAL TESİSLERİ 2 ADET DÜĞÜN SALONU

YEŞİLTEPE

7060

10

1.546,80 m²

17

ÖZDİLEK SANAT MERKEZİ İÇİ KAFETERYA+ RESTAURANT

HOŞNUDİYE

449

1

325 m²

18

AVLULU ÇARŞI 12 VE 14 NOLU İŞYERLERİ

ULUÖNDER

0

0

19

FAVZİÇAKMAK CD. OTOPARK

ULUÖNDER

0

0

0

20

HAYRETTİN KARACA PARKI RESTAURANT

ÇAMLICA

0

0

0

512 m²

21

ARSA

ORTA

13115

1

221,73m²

22

ECZACILIK KARŞISI BÜFE

ULUÖNDER

0

0

0

15 M²

23

TARLA

BOZDAĞ

295

6.200,00 M²

24

PARKLAR

11 MAHALLE

12 M²

25

YEŞİLTEPE SOSYAL TESİSLERİ TRAFO ALANI

YEŞİLTEPE

7060

10

12 m²

26

MUTTALIP AÇIK OTO PAZARI

MUTTALIP

0

0

34.686,25 M²

27

ESPARK YANI AÇIK OTO PARK

ESKİBAĞLAR

4148

2

2.990,27 M²

28

BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ESKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

MUTTALIP

İ25A-16B

162

12

4.264,00

29

ARSA

TUNALI (FATİH)

202

1419

806

604,82 m²

30

KUĞULU PARK HALI SAHA VE TESİSİ

ULUÖNDER

0

0

31

ARSA

AŞAĞISÖĞÜTÖNÜ

4

11040

1

7268,77 M²

32

PARKLAR

ŞİRİNTEPE MUTTALIP ÇUKURHİSAR

0

0

0

4 M² X3 =12 M²

33

PARKLAR

KUMLUBEL

0

0

0

4 M²

34

ARSA

IŞIKLAR (ŞEKER)

0

10223

2 ve 3

1.433,66 m²

14.428,60 m²

Belediyenin 2018 yılı öncesinde diğer kamu idarelerine ve derneklere yapılan taşınmaz tahsislerinin “500.11 Tahsis Edilen Taşınmazlar’’ hesabında izlendiği ancak 2018 yılı içerisinde tahsis ettiği taşınmazları söz konusu hesapta izlemediği görülmüştür.

2018 yılı öncesinde tahsisi gerçekleşen ve hâlihazırda tahsisi devam eden taşınmazların ise ilgili duran varlığın “02-Kamu İdaresinin Tahsis Ettiği Taşınmazlar” yardımcı hesaplarında izlenmediği görülmüştür.

Belediyenin muhasebe kayıtlarından tahsisli taşınmazlar hakkında doğru ve güvenilir bilgi alınamamaktadır. Tahsis edilen taşınmazların kayıtlı değeri üzerinden ilgili maddi duran varlık hesabına detaylı hesap planında belirtilen yardımcı hesapların kullanılarak kaydedilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Taşınmaz mal programının, gelir programına entegre olmaması sebebiyle bulguda belirtilen noksanlıklar ortaya çıkmaktadır. Taşınmaz takip programı konusunu ilgilendiren müdürlükler ile gerekli çalışmalara başlanmış olup, tahsis yapılan işlemlerin muhasebesi yapılarak takip edilecektir.

Denilmiştir.

Sonuç olarak Bulgumuzda belirtilen hususlar İdare tarafından kabul edilerek gereğinin yapılacağı bildirilmektedir. Bulgumuzda ayrıntılı olarak açıklandığı üzere, tahsis edilen taşınmazların kayıtlı değeri üzerinden ilgili maddi duran varlık hesabında izlenmemesinin mevcut mali mevzuata aykırı olduğu ve İdarenin 2018 yılı mali tablolarının gerçek durumunu tam olarak yansıtmamasına sebep olduğu değerlendirilmiştir.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.