MEHMET BALiOGLU

Belediye Sınırları İçindeki Bazı İşletmelerin İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatı Olmadan Faaliyette Bulunmaları

Rapor Özet

Ana Konu

  • Datça Belediyesinin işyeri açma ve çalışma ruhsatı gelir kaybı.

Temel Bulgular

  • Belediye sınırlarında aktif olarak faaliyet gösteren ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorunda olan 1773 işyerinin olduğu ve bunların 656’sının ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlendi.
  • İdarenin işyeri denetimlerinin yetersiz olduğu ve ruhsatsız işyerlerinin artmasına neden olduğu tespit edildi.
  • İdarenin işyeri açma ve çalışma ruhsat harcı gelirlerinden mahrum kaldığı sonucuna varıldı.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun 81’inci maddesi
  • 10.08.2005 tarihli Resmi Gazete’ de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik
  • Belediyenin, işyeri denetim ve kontrol görevini mevzuatında belirtilen şekliyle yapması sağlanmalıdır.
  • Ruhsatsız faaliyet gösteren işyerlerine idari yaptırım uygulanmalı ve işyeri ruhsatı alınması sağlanmalıdır.
  • Belediye, iş yeri ruhsatı alma şartlarını sağlamayan yerlerin faaliyetten men edilmelidir.

Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Rapor Metni

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “İşyeri açma izni harcı” başlıklı 81’inci maddesinde; “Belediye sınırları veya mücavir alanlar içinde bir işyerinin açılması “İşyeri Açma İzni Harcına” tabidir.” denilmektedir.

10.08.2005 tarih ve 25902 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan İşyeri Açma ve Çalışma Ruhsatlarına İlişkin Yönetmelik’e göre; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Yönetmelik kapsamındaki işyerlerinin açılıp faaliyet gösterebilmesi için ilgili belediyeden alınmış işyeri açma ve çalışma ruhsatının olması gerekmektedir.

İdarenin yetki ve görev sınırları içinde 31.12.2018 tarihi itibariyle sadece 1117 adet işyeri açma ve çalışma ruhsatı verildiği ve sadece bu işyerlerinden işyeri açma ve çalışma ruhsat harcı tahsil edildiği tespit edilmiştir. Ancak Datça ilçesi sınırları içerisinde mükellefleri bulunan Datça Mal Müdürlüğünden alınan verilere göre Datça Belediyesi sınırları içinde 1773 aktif işyeri olduğu tespit edilmiştir. Bu işyeri sayısı içerisinde avukatlık büroları, eczaneler, doktor muayenehaneleri, muhasebe büroları, özel eğitim kurumları, noterler gibi belediyeden ruhsat almak zorunda olmayan işyerleri bulunmamaktadır.

Bu verilerden hareketle, belediye sınırlarında aktif olarak faaliyet gösteren ve işyeri açma ve çalışma ruhsatı almak zorunda olan 1773 işyerinin olduğu ve bunların 656’sının ruhsatsız faaliyet gösterdiği; buna bağlı olarak da İdarenin, işyeri açma ve çalışma ruhsat harcı geliri kaybının olduğu değerlendirilmektedir.

Netice olarak; işyeri denetim ve kontrol görevinin mevzuatında belirtilen şekliyle yapılmaması, İdarenin harç gelirlerinden mahrum kalmasına neden olmuştur.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemiz sınırları içerisinde işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı almadan faaliyet gösteren işyerleri Datça Kaymakamlığı Mal Müdürlüğünden mükellef bilgileri alınarak yapacağımız denetim ve tespitlerle gerekli idari yaptırımlar yapılarak işyeri

açma ruhsatı alınması sağlanacak işyeri ruhsatı alma şartlarını sağlamayan yerler faaliyetten men edilecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; gerekli çalışmaların yapılacağı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.