MEHMET BALiOGLU

Belediye Kreşine Ait Kira Bedellerinin Şirket Tarafından Ödenmesi

Rapor Özet

Ana Konu:

– Belediye tarafından işletilmekte olan kreş binasının kira bedelleri Şirket tarafından ödenmektedir.

Temel Bulgular:

– Şirket faaliyetleri ile herhangi bir ilgisi olmayan kreş binasının kirası Şirket tarafından karşılanmaktadır.
– Söz konusu binanın kirasının Belediye ile hukuken geçerli herhangi bir sözleşme olmaksızın Şirket tarafından ödenmesi, her iki Kurumun tabi olduğu mevzuat ve muhasebe standartları açısından doğru bir uygulama değildir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve:

– Türk Ticaret Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları:

– Belediye tarafından işletilmekte olan kreşe ait kira bedellerinin Şirket tarafından ödenmesine ilişkin herhangi bir sözleşme bulunmadığından, mevcut uygulamaya son verilmesi uygun olur.
– Kamu idaresi cevabında; “Şişli Belediyesi bünyesinde ayrı bir Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü ihdas edilmiştir. Kentyol A.Ş.’nin “kiracı” durumunda bulunduğu söz konusu bina, Haziran 2019’da kira kontratının hitamında boşaltılacak ve bu sorun kendiliğinden çözülecektir.” denilmiştir.

Rapor Metni

Belediye tarafından işletilmekte olan kreş binasının kira bedelleri Şirket tarafından ödenmektedir.

Şirket faaliyetleri ile herhangi bir ilgisi bulunmayan ve Şişli Belediyesi tarafından çalıştırılan kreş binasının kirası Şirket tarafından karşılanmaktadır. Söz konusu binanın kirasının Belediye ile hukuken geçerli herhangi bir sözleşme olmaksızın Şirket tarafından

ödenmesi her iki Kurumun tabi olduğu mevzuat ve muhasebe standartları açısından doğru bir uygulama değildir. Zira Türk Ticaret Kanunu hükümlerine tabi olarak faaliyet gösteren Şirketin hisselerinin tamamına sahip olsa dahi Belediyeden ayrı bir tüzel kişiliği, tabi olduğu mevzuat hükümleri ve vergi mükellefiyetleri bulunmaktadır. Dolayısıyla Belediye ile olan ilişkilerin hem Şirketin hem de Belediyenin tabi olduğu mevzuat hükümlerine uygun bir şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Ayrıca kar odaklı faaliyette bulunan Şirketin her türlü ticari ilişkilerinin bu esasa dayandırılması gerekir.

Belediye tarafından işletilmekte olan kreşe ait kira bedellerinin Şirket tarafından ödenmesine ilişkin herhangi bir sözleşme bulunmadığından, mevcut uygulamaya son verilmesi uygun olur.

Kamu idaresi cevabında; “Şişli Belediyesi bünyesinde ayrı bir Kreş ve Gündüz Bakımevi Müdürlüğü ihdas edilmiştir. Kentyol A.Ş.’nin “kiracı” durumunda bulunduğu söz konusu bina, Haziran 2019’da kira kontratının hitamında boşaltılacak ve bu sorun kendiliğinden çözülecektir.” denilmiştir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında bulguda belirtilen hususa iştirak edildiği ve söz konusu taşınmazın 2019 yılı haziran ayında kira kontratının sona ermesinden sonra boşaltılacağı belirtilmiştir. Bulgu konusu edilen tespitlerin devam edip etmediği takip eden denetim döneminde izlenecektir.