MEHMET BALiOGLU

Belediye Başkanı Tarafından Kullanılması Gereken Temsil Ağırlama Giderleri Bütçesinin Başka Harcama Birimleri Tarafından da Kullanılıyor Olması

Rapor Özet

Ana Konu

 • Belediye Başkanının yetkisinde olan Temsil ve Ağırlama Giderleri, bütçelerine ödenek konulmak suretiyle diğer harcama birimleri tarafından da yapılmaktadır.

Temel Bulgular

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Giderleri” başlıklı 60’ıncı maddesinde, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri, belediyenin giderleri arasında sayılmıştır.
 • “Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 38’nci maddesinde ise bütçede temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneğin, münhasıran belediye başkanı tarafından kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.
 • Ancak, yine Belediye Kanununun “Yetki Devri” başlıklı 42’nci maddesinde; “Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir.” Denilmek suretiyle, belediye başkanının bazı yetkilerini devredebileceği belirtilmiştir.
 • Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, Temsil Ağırlama Giderleri Bütçesi, sadece, belediye başkanlık makamını temsile yetkili olan belediye başkanı tarafından veya yetki devri yapılan başka bir harcama yetkilisi tarafından kullanılabilecektir. Konaklama, ağırlama, taşıma, yayım, tanıtım, organizasyon gibi temsil ve ağırlamaya ilişkin giderlerin, belediye başkanı ya da yetki devrinde bulunduğu başka bir harcama yetkilisi tarafından, temsil ağırlama ve tören giderleri bütçesinden yapılması gerekmektedir.
 • Ancak; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gibi diğer müdürlüklerin bütçesine temsil ve tanıtım giderleri adı altında ödenek konularak harcama yapılmış, bundan dolayı da anılan mevzuat hükümlerine aykırı hareket edilmiştir.
 • Kamu idaresi cevabında; Bulgudaki tespit doğrultusunda, bundan böyle Özel Kalem Müdürlüğü dışında, başka birimler tarafından temsil ağırlama giderleri bütçesi kullanılmayacaktır.
 • Sonuç olarak Belediye Başkanının yetkisinde olan temsil ve ağırlama giderleri, bütçelerine ödenek konulmak suretiyle diğer harcama birimleri tarafından da yapılmaktadır.
 • Kurum cevabında bulgu konusu hatalı uygulamanın düzeltileceği belirtilmektedir. Belediye Başkanı tarafından kullanılması gereken temsil ağırlama giderleri bütçesinin başka harcama birimleri tarafından da kullanılması nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümlerine uyulmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

 • 5393 Sayılı Belediye Kanunu

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

 • Belediye Başkanının yetkisinde olan temsil ve ağırlama giderlerinin, yalnızca belediye başkanı veya yetki devri yapılan başka bir harcama yetkilisi tarafından kullanılmasının sağlanması.
 • Diğer harcama birimlerinin bütçelerine temsil ve tanıtım giderleri adı altında ödenek konulmaması ve bu giderlerin temsil ağırlama ve tören giderleri bütçesinden yapılması.

Rapor Metni

Belediye Başkanının yetkisinde olan Temsil ve Ağırlama Giderlerinin, bütçelerine ödenek konulmak suretiyle diğer harcama birimleri tarafından da yapıldığı tespit edilmiştir

5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediye Giderleri” başlıklı 60’ıncı maddesinde, temsil, tören, ağırlama ve tanıtım giderleri, belediyenin giderleri arasında sayılmıştır.

“Belediye Başkanının Görev ve Yetkileri” başlıklı 38’nci maddesinde ise bütçede temsil ve ağırlama giderleri için ayrılan ödeneğin, münhasıran belediye başkanı tarafından kullanılacağı hüküm altına alınmıştır.

Ancak, yine Belediye Kanununun “Yetki Devri” başlıklı 42’nci maddesinde; “Belediye başkanı, görev ve yetkilerinden bir kısmını uygun gördüğü takdirde, yöneticilik sıfatı bulunan belediye görevlilerine devredebilir.” Denilmek suretiyle, belediye başkanının bazı yetkilerini devredebileceği belirtilmiştir.

Bu hükümlerden anlaşılacağı üzere, Temsil Ağırlama Giderleri Bütçesi, sadece, belediye başkanlık makamını temsile yetkili olan belediye başkanı tarafından veya yetki devri yapılan başka bir harcama yetkilisi tarafından kullanılabilecektir. Konaklama, ağırlama, taşıma, yayım, tanıtım, organizasyon gibi temsil ve ağırlamaya ilişkin giderlerin, belediye başkanı ya da yetki devrinde bulunduğu başka bir harcama yetkilisi tarafından, temsil ağırlama ve tören giderleri bütçesinden yapılması gerekmektedir.

Ancak; Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü gibi diğer müdürlüklerin bütçesine temsil ve tanıtım giderleri adı altında ödenek konularak harcama yapılmış, bundan dolayı da anılan mevzuat hükümlerine aykırı hareket edilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; Bulgudaki tespit doğrultusunda, bundan böyle Özel Kalem Müdürlüğü dışında, başka birimler tarafından temsil ağırlama giderleri bütçesi kullanılmayacaktır.

Sonuç olarak Belediye Başkanının yetkisinde olan temsil ve ağırlama giderleri, bütçelerine ödenek konulmak suretiyle diğer harcama birimleri tarafından da yapılmaktadır.

Kurum cevabında bulgu konusu hatalı uygulamanın düzeltileceği belirtilmektedir. Belediye Başkanı tarafından kullanılması gereken temsil ağırlama giderleri bütçesinin başka harcama birimleri tarafından da kullanılması nedeniyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun ilgili hükümlerine uyulmamıştır.