MEHMET BALiOGLU

Bazı Taşıtların Yakıt Bedeli Dâhil Olacak Şekilde Kiralanması

Rapor Özet

Bu Denetim Sonucunda Ulaşılan Ana Konular ve Temel Bulgular

  • Bayraklı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içerisinde ihalesi yapılan 3 ayrı “Araç ve İş Makinası Kiralanması Hizmeti Alımı İşi” kapsamında kiralanan 221 taşıttan 160’ının yakıt dahil bir bedel üzerinden kiralandığı ve bu kiralamaların mevzuata aykırılık teşkil ettiği görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Kamu idaresine, mevzuata uygun olarak yakıt hariç şoförlü veya şoförsüz taşıt kiralama işlemlerinin yapılması konusunda gerekli talimatlar verilmiştir.
  • Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.

Rapor Metni

2006/10193 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe giren Hizmet Alımı Suretiyle Taşıt Edinilmesine İlişkin Esas ve Usuller’in “Genel esaslar” başlıklı 6’ncı maddesinde, hizmet alımı suretiyle taşıt edinilebilmesinin genel esaslarından biri olarak taşıtların yakıt hariç şoförlü veya şoförsüz edinilebileceği sayılmıştır.

Yapılan incelemeler neticesinde; Bayraklı Belediyesi Destek Hizmetleri Müdürlüğü tarafından 2018 yılı içerisinde ihalesi yapılan 2018/153558 ihale kayıt No’lu “Araç ve İş Makinası Kiralanması Hizmeti Alımı İşi (5 Adet Sürücülü)” ile kiralanan 73 taşıtın 62 tanesinin, 2018/272616 ihale kayıt No’lu “Araç ve İş Makinası Kiralanması Hizmeti Alımı İşi (7 Adet Sürücülü)” ile kiralanan 73 taşıtın 49 tanesinin ve 2018/300947 ihale kayıt No’lu “Araç ve İş Makinası Kiralanması Hizmeti Alımı İşi (7 Adet Sürücülü)” ile kiralanan 73 taşıtın 49 tanesinin yakıt dahil bir bedel üzerinden kiralandığı görülmüş olup söz konusu kiralamaların mevzuata aykırılık teşkil ettiği değerlendirilmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Denetim raporunda yapılan tespitler doğrultusunda işlemlerin yürütülmesi için ilgili birimlere gerekli talimatlar verilmiştir.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi cevabında, bulguda belirtilen hususa iştirak edilerek yapılan

tespitler doğrultusunda işlemlerin yürütüleceği ifade edilmiştir. Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.