MEHMET BALiOGLU

Bazı İşyerleri İçin Çevre Temizlik Vergisi Mükellefiyeti Tesis Edilmemesi

Rapor Özet

  • 2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’na göre belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binalar çevre temizlik vergisine tabidir.
  • Didim Vergi Dairesi Müdürlüğü’nden alınan verilere göre belediye sınırları içerisinde kayıtlı ve faal 7677 vergi dairesi mükellefi bulunmaktadır.
  • İdarenin gelir işlemlerinin incelenmesi sonucunda, çevre temizlik vergisi mükellefi sayısının 3301 olduğu tespit edilmiştir.
  • Geriye kalan 4376 mükellefin 1822’sinin işyeri bulunmayan şube, 1107’sinin şantiye alanı, 275’inin okul aile birliği ve site yönetimi gibi işyerleri bulunmayan mükellefler, yine 55’inin pazarcılık faaliyeti olduğu değerlendirildiğinde çevre temizlik vergisi mükellefi olması gerektiği halde herhangi bir mükellefiyet tesis edilmeyen işyeri sayısı 1117 adet olarak tespit edilmiştir.
  • Çevre temizlik vergisi mükellefiyeti tesis edilmeyen iş yerlerinden kaynaklanan gelir kaybının telafisi için, ilgili birimlerce mevzuatında öngörülen şekilde mükellefiyet tesis edilmeli ve tahakkuk işlemlerine başlanarak süresi içerisinde tahsili sağlanmalıdır.
  • Belediye verdiği cevapta; bulgu konusu hususa katılmış olup, çevre temizlik vergisi mükellefiyeti tesis etme çalışmalarına başlanıldığını ve sürecin devam ettiğini belirtmiştir.

Rapor Metni

Belediye sınırları içindeki bazı iş yerleri için çevre temizlik vergisi mükellefiyeti tesis ettirilmediği görülmüştür.

2464 sayılı Belediye Gelirleri Kanunu’nun “Çevre temizlik vergisi” başlıklı mükerrer 44’üncü maddesinde; belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan konut, iş yeri ve diğer şekillerde kullanılan binaların çevre temizlik vergisine tabi olduğu, iş yerleri ve diğer şekilde kullanılan binalara ait çevre temizlik vergisinin maddede belirtilen tarifeye göre alınacağı ve büyükşehirlerde %25 artırımlı uygulanacağı, bu verginin belediyelerce binaların tarifedeki derecelere intibak ettirilmesi üzerine her yılın Ocak ayında yıllık tutarı itibarıyla tahakkuk etmiş sayılacağı, tahakkuk eden bu verginin her yıl emlak vergisinin taksit sürelerinde ödeneceği, bu maddede yer alan tutarların her yıl yeniden değerleme oranında artırılacağı ve bu tutarların belirlenmesinde, vergi tutarlarının yüzde beşini aşmayan kesirlerin dikkate alınmayacağı hüküm altına alınmıştır.

Didim Vergi Dairesi Müdürlüğünden alınan verilere göre Belediye sınırları içerisinde kayıtlı ve faal 7677 vergi dairesi mükellefinin bulunduğu, İdarenin gelir işlemlerinin incelenmesi sonucunda ise çevre temizlik vergisi mükellefi sayısının 3301 olduğu tespit edilmiştir. Geriye kalan 4376 mükellefin 1822’sinin işyeri bulunmayan şube, 1107’sinin şantiye alanı, 275’inin okul aile birliği ve site yönetimi gibi işyerleri bulunmayan mükellefler, yine 55’inin pazarcılık faaliyeti olduğu değerlendirildiğinde çevre temizlik vergisi mükellefi olması gerektiği halde herhangi bir mükellefiyet tesis edilmeyen işyeri sayısının 1117 adet olduğu anlaşılmaktadır.

Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde bulunan ve belediyelerin çevre temizlik hizmetlerinden yararlanan iş yerleri çevre temizlik vergisine tabi olup bu verginin takip tahakkuk ve tahsilatına ilişkin eksiklikler belediyenin gelir kaybına uğramasına neden olacaktır.

Belediye verdiği cevapta; bulgu konusu hususa katılmış olup, çevre temizlik vergisi mükellefiyeti tesis etme çalışmalarına başlanıldığını ve sürecin devam ettiğini belirtmiştir.

Bu itibarla, çevre temizlik vergisi mükellefiyeti tesis edilmeyen işyerlerinden kaynaklanan gelir kaybının telafisi için, ilgili birimlerce mevzuatında öngörülen şekilde mükellefiyet tesis edilmeli ve tahakkuk işlemlerine başlanarak süresi içerisinde tahsili sağlanmalıdır.