MEHMET BALiOGLU

Bazı Hedeflerin, Amaçlarla İlgili Bulunmayışı

Rapor Özet

  • Hedefler, amaçlarla ilgili olması gerekmektedir.
  • Hedefler, amaçların gerçekleşmesine yönelik özellikli ve ölçülebilir alt amaçlardır şeklinde tanımlanmıştır.
  • 4.10.1: Belediye hizmetlerinin, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak, zamanında, hatasız ve koordinasyon içinde yürütülmesini sağlamak.
  • 4.13.1: Belediyemizin birimlerinin müşterek mal ve hizmet ihtiyaçlarını kaliteden ödün vermeden, hızlı ekonomik ve şeffaf bir şekilde temin etmek ve mevcut olan kaynakların şeffaf, güvenilir ve doğru kullanıldığı, bilimsel ve teknolojik uygulamaların ilke olarak benimsendiği birim olmak.
  • Revize stratejik planda amaç ve hedeflerin değiştirilmediği belirtilmiş,
  • 2020-2024 dönemi Stratejik Planında Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberinin esas alınacağı yönündedir.
  • Bulgunun içeriğinin anlaşılmadığı görülmekle birlikte,
  • 2020-2024 dönemi Stratejik Planında ilgili hususa ilişkin izlemede bulunulması uygun olacaktır.

Rapor Metni

Kamu İdareleri İçin Stratejik Planlama Kılavuzuna göre, hedeflerin amaçlarla ilgili olması gerekmektedir. Zira hedefler, amaçların gerçekleşmesine yönelik özellikli ve ölçülebilir alt amaçlardır şeklinde tanımlanmıştır.

Aşağıda ki tabloda yer alan stratejik hedeflerin ise, amaçlarla ilgili olmadığı kanısına varılmıştır.

Tablo 1: Stratejik Hedeflerin Amaçlarla İlgili Bulunmayışı

Stratejik Amaç

Stratejik Hedef

Değerlendirme

4.10:Hizmetlerin başkan adına, başkanın sorumluluğu ve direktifleri altında yürütülmesini sağlamak

4.10.1:Belediye hizmetlerinin, belediyenin amaç ve politikalarına, stratejik planına ve yıllık programlarına uygun olarak, zamanında, hatasız ve koordinasyon içinde yürütülmesini

sağlamak

Amaç, hizmetlerin başkan adına ve başkanın talimatları üzerine yürütülmesini sağlamak olup, hedefin ise; belediye hizmetlerinin stratejik plan esas alınarak yürütülmesidir. Amaçla doğrudan ilgili bulunmamıştır

4.13:Kurum destek hizmetlerini şeffaf, güvenilir ve doğru şekilde yerine getirmek, ana hizmet alanlarının koruma ve güvenliğini sağlamak, ilin afet öncesi ve sonrası süreçlerini etkin yönetmek.

4.13.1:Belediyemizin birimlerinin müşterek mal ve hizmet ihtiyaçlarını kaliteden ödün vermeden, hızlı ekonomik ve şeffaf bir şekilde temin etmek ve mevcut olan kaynakların şeffaf, güvenilir ve doğru kullanıldığı, bilimsel ve teknolojik uygulamaların ilke olarak

benimsendiği birim olmak

Hedef, amaçla ilgili bulunmamıştır.

Amaç destek hizmet odaklı olup, hedef ise tüm birimleri kapsamıştır. Amaç ile hedef yer değiştirse daha uygun olacakmış.

Kamu idaresi cevabında; Revize stratejik planda amaç ve hedeflerin değiştirilmediği, 2020-2024 dönemi Stratejik Planında Belediyeler için Stratejik Planlama Rehberinin esas alınacağı yönündedir.

Sonuç olarak Bulgunun içeriğinin anlaşılmadığı görülmekle birlikte, 2020-2024 dönemi Stratejik Planında ilgili hususa ilişkin izlemede bulunulması uygun olacaktır.