MEHMET BALiOGLU

Bayındır Şantiyesindeki Asfalt Plentinin Etkili Ekonomik ve Verimli Kullanılmaması

Rapor Özet

Ana Konu

– Bayındır şantiyesinde bulunan asfalt plentinin üretim sonuçları incelendiğinde kapasitesinin çok altında çalıştığı tespit edildi.

Temel Bulgular

– 2019 yılında Bayındır şantiyesindeki asfalt plentinde üretilen toplam asfalt miktarı 304.766,00 ton oldu.
– Aynı yıl ilçe ve yakın ilçelerde (Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz, Torbalı’nın yüzde elli bölgesi ) toplam 404.176,66 ton asfalt serimi yapıldı.
– Üretim kapasitesi olmasına rağmen, asfalt ihtiyacı karşılanamadı ve üçüncü şahıslarca asfalt temin edildi.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

– Kapasite raporuna göre, Bayındır şantiyesinin 240 ton/saat günlük 8 saat ve 300 gün üzerinden hesaplanarak 460.800 ton üretim yapabilme kapasitesi olduğu belirtilmiştir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

– Şirketin ihtiyaca binaen yapılacak olan yatırımlarının üretim birimlerince üretilecek miktarlar üzerinden gerçekleşmesi ve üretim kapasitesinin en iyi düzeyde kullanılması gerekiyor.
– Üçüncü şahıslardan asfalt ihtiyacının karşılanması, şirketin kapasitesinin optimal kullanılmadığını göstermektedir.

Rapor Metni

Bayındır şantiyesinde bulunan asfalt plentinin üretim sonuçları incelendiğinde kapasitesinin çok altında çalıştığı ve 2019 yılı içinde ilçe ve yakın ilçelerde (Bayındır, Tire, Ödemiş, Beydağ, Kiraz, Torbalı’nın yüzde elli bölgesi ) toplam 404.176,66 ton asfalt serimi yapılmasına rağmen Bayındır şantiyesindeki asfalt plentinde üretilen toplam asfalt miktarının 304.766,00 ton olarak gerçekleştiği görülmüştür.

Şirketin onaylı kapasite raporunda Bayındır şantiyesinin 240 ton/saat günlük 8 saat ve 300 gün üzerinden hesaplanarak 460.800 ton üretim yapabilme kapasitesi olduğu belirtilmiştir. 2019 yılında bu tesiste 304.766 ton üretim yapıldığı, ancak bölgeye toplam 404.176,66 ton şirket tarafından asfalt yatırımı yapıldığı düşünüldüğünde üretim kapasitesi olmasına rağmen asfalt ihtiyacının karşılanamadığı ortaya çıkmaktadır. Bir üretim şirketi olan ve bu amaçla tüm alt yapı yatırımı yapan şirketin yapacağı üretimlerle asfalt ihtiyacını karşılaması esas olup hem teknik hem iş gücü üretim kapasitesi mevcutken üretim yapılmadan üçüncü şahıslarca asfalt temin edilmesi kapasitenin optimal kullanılmadığını göstermektedir.

Kamu idaresi cevabında TSE standartlarına göre üretim yapmalarından dolayı kapasite raporunda belirtildiği gibi üretim yapılamadığı taşra olması sebebiyle sevk edilen asfaltın sahada uygulama ekipleri tarafından kullanılabilmesi için uygulama ekiplerinin çalışma saatleri, gün ışığından faydalanabilecek şekilde gündüz ve hava sıcaklığının uygun olduğu saatlerde olması gerekliliği ve iş emirleri doğrultusunda en kısa sürede taleplerin karşılanması gibi sebeplerle üretimin belirtilen düzeyde olmadığı ifade edilmiş olsa da üretim kapasitesi olmasına rağmen üçüncü şahıslardan asfalt ihtiyacının karşılanaması üretim şirketi olan ve bu amaçla tüm alt yapı yatırımı yapan şirketin kapasitesinin optimal kullanılmadığını göstermektedir.

Sonuç olarak şirket tarafından ihtiyaca binaen yapılacak olan yatırımların üretim birimlerince üretilecek miktarlar üzerinden gerçekleşmesi ve üretim kapasitesinin en iyi düzeyde kullanılması gerekmektedir.