MEHMET BALiOGLU

Banka Hesapları Arasındaki Para Aktarımlarında Diğer Hazır Değerler Hesabının Kullanılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Üniversiteye ait bankalar arası para aktarımlarında ‘108 Diğer Hazır Değerler Hesabı’ kullanılmamıştır.
  • Bu durum, Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı bölümünün 37. maddesine aykırılık teşkil etmektedir.
  • 2019 yılı Mali Tablolarında ‘108 Diğer Hazır Değerler Hesabı’ yer almamaktadır.
  • 2020 yılından itibaren ‘108 Diğer Hazır Değerler Hesabı’ kullanılmaya başlanmıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği
  • 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı
  • Madde 37

Önerilen Ana Eylem Noktaları

  • Bundan sonraki yıllarda Üniversitenin banka hesapları arasındaki para aktarımlarında ‘108 Diğer Hazır Değerler Hesabı’nın kullanılmasına yönelik önlem alınması gerekmektedir.

Rapor Metni

Üniversiteye ait vadeli/vadesiz banka hesapları arasında para aktarımlarının muhasebeleştirilmesi işlemlerinde “108 Diğer Hazır Değerler Hesabı”nın kullanılmadığı görülmüştür.

Merkezi Yönetim Muhasebe Yönetmeliği’nin 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı bölümünün “hesabın işleyişi” başlıklı 37’nci maddesinde;

a) Borç

4) Muhasebe birimlerine ait ulusal para birimi cinsinden banka hesapları arasındaki para aktarımı için bankaya verilen talimatlar bu hesaba borç, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilir.

b) Alacak

3) Muhasebe birimlerine ait banka hesapları arasındaki para aktarımı için verilen talimatlardan yerine getirilenler bu hesaba alacak, 102-Banka Hesabına borç kaydedilir.” denilmektedir.

İlgili maddeye göre muhasebe birimlerine ait vadeli-vadesiz, vadesiz-vadeli banka hesapları arası aktarımlarda “103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabı” ve “108 Diğer Hazır Değerler Hesabı”nın kullanılması gerektiği halde, bu işlemlerin muhasebeleştirilmesinde “108 Diğer Hazır Değerler Hesabı” kullanılmadan anılan mevzuat hükmüne aykırı olarak “102

Banka hesabı”na karşılıklı kayıt yapıldığı, bu nedenle, 2019 yılı Mali Tablolarında 108 Diğer Hazır Değerler Hesabı”nın yer almadığı görülmüştür.

2020 yılında banka hesapları arasındaki para aktarımlarının muhasebeleştirilmesi işlemlerinde, “108 Diğer Hazır Değerler Hesabı”nın kullanılmaya başlanıldığı bildirilmiş olmakla birlikte, bundan sonraki yıllarda Üniversitenin banka hesapları arasındaki para aktarımlarının muhasebeleştirilmesinde “108 Diğer Hazır Değerler Hesabı”nın kullanılmasına yönelik önlem alınması gerektiği değerlendirilmektedir.