MEHMET BALiOGLU

Banka Hesapları Arasındaki Aktarmalarda Diğer Hazır Değerler Hesabının Kullanılmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Muhasebe birimlerine ait banka hesapları arası aktarımlar yapılmaktadır.
  • Bu aktarımlar 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı kullanılmadan 102- Bankalar ve 103- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesaplarının karşılıklı çalıştırılması yoluyla yapılmaktadır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediyenin muhasebe kayıtlarının düzenlenmesi ve 108- Diğer Hazır Değerler Hesabının kullanılması gerekmektedir.

Rapor Metni

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 108-Diğer Hazır Değerler Hesabının işleyişini düzenleyen 71’inci maddesinde, muhasebe birimlerine ait ulusal para birimi cinsinden banka hesapları arasındaki para aktarımı için bankaya verilen talimatların bu hesaba borç, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedileceği hususu düzenlenmiştir.

Yukarıda yer alan mevzuat hükmüne göre muhasebe birimlerine ait banka hesapları arası aktarımlara ilişkin olarak muhasebe kayıtları yapılırken 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri ve 108- Diğer Hazır Değerler Hesaplarının kullanılması gerekmektedir.

Belediyenin muhasebe kayıtları incelendiğinde, banka hesapları arasında aktarımların olduğu ancak bu aktarımların 108- Diğer Hazır Değerler Hesabı kullanılmadan 102- Bankalar ve 103- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri Hesaplarının karşılıklı çalıştırılması yoluyla yapıldığı görülmüştür.

Kamu idaresi cevabında; “Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 71’inci maddesi gereği uygulamaya başlanılmıştır.” denilmektedir.

Sonuç olarak İdare tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, bu doğrultuda işlem tesis edilmeye başlandığı belirtilmiştir. Yapılacak işlemlerin takibi için bulgu konusu tespitin devam edip etmediği sonraki yıl denetimlerinde izlenecektir.