MEHMET BALiOGLU

Banka Hesapları Arasındaki Aktarmalarda Diğer Hazır Değerler Hesabının Kullanılmaması

Rapor Özet

Ana konu

İdarenin banka hesapları arasındaki para aktarımlarında 108-Diğer Hazır Değerler Hesabının kullanılmaması.

Temel bulgular

  • İdareye ait banka hesapları incelendiğinde, hesaplar arasındaki para aktarımlarında 108-Diğer Hazır Değerler Hesabının kullanılmadığı görüldü.
  • Muhasebe birimlerine ait ulusal para birimi cinsinden banka hesapları arasındaki para aktarımı için bankaya verilen talimatların 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına borç, 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir.
  • 108 nolu hesaba ve 102 nolu hesaba alacak, 103 nolu hesap ile 102 nolu hesaba borç kaydedilmesi gerekmektedir.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 102-Banka Hesabı ile ilgili düzenlemeler getiren “Hesabın İşleyişi” başlıklı 57 nci maddesi.
  • Yönetmeliğin 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının “Hesabın Niteliği” başlıklı 58 inci maddesi.
  • Yönetmeliğin 108-Diğer Hazır Değerler Hesabını düzenleyen “Hesabın Niteliği” başlıklı 70 inci maddesi.
  • “Hesabın İşleyişi” başlıklı 72 nci maddesi.

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Muhasebe birimlerine ait banka hesapları arasındaki para aktarımı için bankaya verilen talimatların 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına borç, 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilmesi.
  • Yine aynı talimatlardan yerine getirilenler ise 108 nolu hesaba ve 102 nolu hesaba alacak, 103 nolu hesap ile 102 nolu hesaba borç kaydedilmesi.

Rapor Metni

İdare banka hesaplarının incelenmesi neticesinde, hesaplar arasındaki para aktarımlarında 108-Diğer Hazır Değerler Hesabının kullanılmadığı görülmüştür.

Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 102-Banka Hesabı ile ilgili düzenlemeler getiren “Hesabın İşleyişi” başlıklı 57 nci maddesinde, 102-Banka Hesabına ilişkin borç ve alacak kayıtlarının nasıl yapılacağı gösterilmiştir. Yönetmeliğin 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının “Hesabın Niteliği” başlıklı 58 inci maddesinde de bu hesabın, kurumun bankadan çekle veya gönderme emri ile yaptıracakları ödeme ve göndermelerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir. Yine aynı yönetmeliğin 108-Diğer Hazır Değerler Hesabını düzenleyen “Hesabın Niteliği” başlıklı 70 inci maddesinde de bu hesabın, hazır değerler hesap grubunda sayılan hesaplar içerisinde tanımlanmayan ve niteliği itibariyle bu grupta izlenmesi gereken diğer değerlerin izlenmesi için kullanılacağı belirtilmiştir. “Hesabın İşleyişi” başlıklı 72 nci maddesinde de Muhasebe birimlerine ait banka hesapları arasındaki para aktarımı için bankaya verilen talimatlardan yerine getirilenlerin 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına alacak, 102-Banka Hesabına borç kaydedileceği ifade edilmiştir.

Yukarıda yer verilen açıklamalara rağmen, İdarenin banka hesapları arasındaki para aktarımlarında 108-Diğer Hazır Değerler Hesabının kullanılmadığı tespit edilmiştir.

Muhasebe birimlerine ait ulusal para birimi cinsinden banka hesapları arasındaki para aktarımı için bankaya verilen talimatların 108-Diğer Hazır Değerler Hesabına borç, 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına alacak kaydedilmesi gerekmektedir. Aynı şekilde, muhasebe birimlerine ait banka hesapları arasındaki para aktarımı için bankaya verilen talimatlardan yerine getirilenler 108 nolu hesaba ve 102 nolu hesaba alacak, 103 nolu hesap ile 102 nolu hesaba borç kaydedilmesi gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Banka hesapları arasındaki aktarmalarda 108-Diğer Hazır Değerler hesabı kullanılmaya başlanılmıştır.”

Denilmektedir.

Sonuç olarak Kurum tarafından bulgu konusu hususa iştirak edilmiş olup, gerekli çalışmaların yapıldığı ifade edilmiştir. Konunun gelecek yıl denetimlerinde takibi yapılacaktır.