MEHMET BALiOGLU

Banka Hesapları Arası Aktarmaların Hatalı Muhasebeleştirilmesi

Rapor Özet

Ana konu ve temel bulgular

  • Vilayetler Birliğinde banka hesapları arasındaki aktarmalarda mevzuatı gereği kullanılması gereken 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının kullanılmadığı tespit edilmiştir.
  • 102 Bankalar Hesabının alacak tutarının 354.962.059,03 Türk Lirası, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç tutarının ise 47.102.394,17 Türk Lirası olduğu görülmüştür.

Yasal ve düzenleyici çerçeve

  • 27.05.2016 tarih ve 29724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 57’nci maddesinde 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının işleyişi belirtilmektedir.

Önerilen veya eleştirilen ana eylem noktaları

  • Vilayetler Birliğinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, banka hesap hareketlerinin mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesi gerektiği düşünülmektedir.

Rapor Metni

Vilayetler Birliğinde banka hesapları arasındaki aktarmalarda mevzuatı gereği kullanılması gereken 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının kullanılmadığı tespit edilmiştir.

27.05.2016 tarih ve 29724 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin “Hesabın işleyişi” başlıklı 57’nci maddesinde;

“…

  1. Alacak

    1. Bankaca kuruma gönderilen banka hesap özet cetvelleri ile ödendiği veya ilgili yerlere gönderildiği bildirilen çek veya gönderme emri tutarları bu hesaba alacak, 103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına borç kaydedilir.

    2. Muhasebe birimlerine ait banka hesapları arasındaki para aktarımı için bankaya verilen talimatlardan yerine getirilenler bu hesaba alacak, 103-Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına borç kaydedilir.” denilmektedir.

Yönetmelikte ayrıntısı belirtildiği üzere, 102 Banka Hesabına alacak kaydı yapılması halinde 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabına borç kaydedilmesi gerekmektedir. Yapılan incelemelerde, banka hesapları arasındaki aktarmalarda mevzuat gereği kullanılması gereken 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının kullanılmadığı, bunun sonucunda da 102 Bankalar Hesabının alacak tutarının 354.962.059,03 Türk Lirası, 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının borç tutarının ise 47.102.394,17 Türk Lirası olduğu görülmüştür. Banka hesap hareketleri mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmelidir.

Vilayetler Birliğinde Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, banka hesap hareketlerinin mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilmesi

gerektiği düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Birliğimiz mevduatı; tahsilat hesabı, ödeme hesabı, memur, işçi maaşları hesabı ve vadeli hesaplar olmak üzere niteliğine uygun hesaplarda izlenmektedir. Her halükarda ödemeleri gerçekleştirebilmek amacıyla diğer hesaplardan ödeme hesabına virman işlemine ihtiyaç duyulmaktadır. Söz konusu işlem Birlik hesapları arasında olduğu ve ödeme olmadığı için 103 hesabı kullanılmamıştır. Mahalli İdareler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği hükümleri çerçevesinde, banka hesap hareketleri mevzuata uygun biçimde gerçekleştirilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu idaresi cevabında, tahsilat ödeme hesabı, memur, işçi maaşları ve vadeli hesapların uygun hesaplarda takip edildiği ancak bu hesaplar arası yapılan aktarmalarda kullanılması gereken 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının kullanılmadığı belirtilmektedir.

Bu itibarla Vilayetler Birliğinde banka hesapları arası aktarmalarda 103 Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri Hesabının mevzuat hükümlerine göre kullanılması gerekmektedir.