MEHMET BALiOGLU

Bakanlık İzni Alınmadan Yabancı Mahalli İdarelerle Kardeş Kent İlişkisinin Kurulması

Rapor Özet

Ana Konu

  • Balçova Belediyesi tarafından, yabancı mahalli idarelerle izin alınmadan kardeş kent ilişkisi kurulduğu ve belirli faaliyetler gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

  • Balçova Belediyesi tarafından 03/10/2016 tarihinde Makedonya/Demir Hisar Belediyesi, 04/12/2017 tarihinde Makedonya /Rosaman Belediyesi ve 02/10/2018 tarihinde Ukrayna/Bilhorod-Nistrovsky Belediyesi ile kardeş kent ilişkisi kurulmuştur.
  • Ancak, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74’üncü maddesine göre, belediye yabancı mahalli idarelerle kardeş kent ilişkisi kurabilmek için önceden Bakanlık izni almak zorundadır.
  • Balçova Belediyesi tarafından, kardeş kent ilişkisi kurulmadan önce Bakanlıktan izin alınmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74’üncü maddesi
  • 29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28’inci maddesi

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Balçova Belediyesi’nin, yabancı mahalli idarelerle kurmuş olduğu kardeş kent ilişkilerinin iptal edilmesi önerilmektedir.
  • Balçova Belediyesi’nin, bundan sonraki kardeş kent ilişkisi kurma faaliyetlerinde yasal düzenlemelere uygun davranması gerektiği eleştirilmektedir.

Rapor Metni

Bakanlık izin alınmadan yabancı mahalli idarelerle kardeş kent ilişkisinin kurulduğu ,bu idarelerle belirli faaliyet ve projeler gerçekleştirildiği görülmüştür.

5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Yurt Dışı İlişkileri” başlıklı 74’üncü maddesinde;

Belediye, belediye meclisinin kararına bağlı olarak görev alanıyla ilgili konularda faaliyet gösteren uluslararası teşekkül ve organizasyonlara, kurucu üye veya üye olabilir.

Belediye bu teşekkül, organizasyon ve yabancı mahallî idarelerle ortak faaliyet ve hizmet projeleri gerçekleştirebilir veya kardeş kent ilişkisi kurabilir.

Birinci ve ikinci fıkra gereğince yapılacak faaliyetlerin, dış politikaya ve uluslararası anlaşmalara uygun olarak yürütülmesi ve önceden İçişleri Bakanlığının izninin alınması zorunludur.”denilmiştir.

29/11/2018 tarihli ve 7153 sayılı Kanunun 28’inci maddesiyle 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74’üncü maddesinin 3’üncü paragrafında yer alan “İçişleri” ibaresi “Çevre Ve Şehircilik” şeklinde değiştirilmiştir. Bu tarihten sonra yabancı mahalli idarelerle kurulacak kardeş kent protokolü için Çevre Ve Şehircilik Bakanlığından izin alınması gerekmektedir.

Balçova Belediyesi tarafından 03/10/2016 tarihinde Makedonya/Demir Hisar Belediyesi ,04/12/2017 tarihinde Makedonya /Rosaman Belediyesi ve 02/10/2018 tarihinde Ukrayna/Bilhorod-Nistrovsky Belediyesi ile kardeş kent ilişkisinin kurulduğu ;fakat Bakanlık izni alınmadığı görülmüştür.

Yukarıdaki mevzuat hükümlerinden anlaşılacağı üzere belediye uluslararası teşekkül ve organizasyonlara kurucu üye veya üye olabilir, bu teşekkül ve organizasyon ve yabancı mahalli idarelerle ortak faaliyet ve projeler gerçekleştirebilir, kardeş kent ilişkisi kurabilir. Ancak bu faaliyetler için önceden Bakanlık izninin alınması gerekmektedir.

Kamu idaresi cevabında; Bulguda belirtildiği gibi, bundan böyle Yabancı Mahalli İdarelerle Kardeş Kent İlişkisinin Kurulması’na ait faaliyetler, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun 74’üncü maddesi hükümleri doğrultusunca Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’ndan izin alınarak gerçekleştirilecektir.denilmektedir.

Sonuç olarak Kamu İdaresi tarafından bulguda belirtilen hususa iştirak edilmiş olup gerekli özenin gösterileceği ifade edilmiştir. Bulgu konusu yapılan tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.