MEHMET BALiOGLU

Asfalt Molozu Kırım İşi İçin Büyükşehir Belediyesinden Bedel Alınmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden yüklenilen ihale kapsamında, asfalt kazıma makinesi ile asfalt kaplamaların kazılması ve nakli işinden ortaya çıkan asfalt molozunun konkasörle kırılıp kullanıma hazır hale getirilme işleminden bedel alınmadığı tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

  • Yapılan incelemede kazıdan çıkan asfalt molozunun şirket tarafından konkasörle kırılıp kullanıma hazır hale getirildikten sonra büyükşehir belediyesine verildiği ve imalat tarifinin içinde olmayan bu işlem için şirkete ödeme yapılmadığı görülmüştür.
  • Üretim Planlama ve Raporlama Müdürlüğünden alınan verilere göre 2021 yılında konkasörle kırılan asfalt molozu miktarı 67.140.690 kg’dir.
  • Ticaret ve Satınalma Müdürlüğü tarafından taslak olarak düzenlenen yeni birim fiyat ile yapılan hesaplamalara göre fiyat farkı dahil olmak üzere 2021 yılında bedelsiz olarak yapılan iş tutarı KDV dahil 953.426,84 TL’dir.
  • Şirket tarafından asfalt kazıma makinesi ile asfalt kaplamalarının kazılması ve nakli işinden ortaya çıkan asfalt molozunun konkasörle kırılıp kullanıma hazır hale getirilme işlemi için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bedel talebinde bulunulduğu ifade edilmiştir. Ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından bu talebe cevap verilmediği görülmüştür.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesi
  • Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ancak proje birim fiyat poz tariflerinde yer almayan bu iş için Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine uygun olarak yeni birim fiyatın belirlenerek yapılan ve yapılacak imalatların bedelinin alınması sağlanmalıdır.

Rapor Metni

İzmir Büyükşehir Belediyesinden yüklenilen ihale kapsamında; asfalt kazıma makinesi ile asfalt kaplamaların kazılması ve nakli işinden ortaya çıkan asfalt molozunun konkasörle kırılıp kullanıma hazır hale getirilme işleminden bedel alınmadığı tespit edilmiştir.

Asfalt kazıma makinesi ile asfalt kaplamaların kazılması ve nakli imalat tarifi: “Asfaltın kazıma makinesi ile kazılması, sökülmesi, gerekli suyun taşınması, emniyet tedbirlerinin alınması, çıkan malzemenin vasıtalara yüklenmesi, idarenin göstereceği sahaya nakliyesi, boşaltılması, dolgu yerinde tabaka tabaka serilmesi ve düzeltilmesi veya depo yerinde istif edilmesi için lüzumlu her türlü işçilik, her türlü nakliye, malzeme, makine alet ve edavat masrafları ile müteahhit karı ve genel masraflar dahil 1 m3 fiyatı.” şeklinde düzenlenmiştir.

4736 sayılı Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Ürettikleri Mal ve Hizmet Tarifeleri ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun’un 1’inci maddesinde; “ … belediyeler ile bunların kurdukları birlik, müessese ve işletmeler ….ve diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca üretilen mal ve hizmet bedellerinde işletmecilik gereği yapılması gereken ticarî indirimler hariç herhangi bir kişi veya kuruma ücretsiz veya indirimli tarife uygulanmaz.” denilmektedir. Bu çerçevede Şirket tarafından yapılan bu hizmet için bir bedel alınması gerekmektedir.

Yapılan incelemede kazıdan çıkan asfalt molozunun şirket tarafından konkasörle kırılıp kullanıma hazır hale getirildikten sonra büyükşehir belediyesine verildiği ve imalat tarifinin içinde olmayan bu işlem için şirkete ödeme yapılmadığı görülmüştür.

Üretim Planlama ve Raporlama Müdürlüğünden alınan verilere göre 2021 yılında konkasörle kırılan asfalt molozu miktarı 67.140.690 kg’dir. Ticaret ve Satınalma Müdürlüğü tarafından taslak olarak düzenlenen yeni birim fiyat ile yapılan hesaplamalara göre fiyat farkı dahil olmak üzere 2021 yılında bedelsiz olarak yapılan iş tutarı KDV dahil 953.426,84 TL’dir.

Şirket tarafından asfalt kazıma makinesi ile asfalt kaplamalarının kazılması ve nakli işinden ortaya çıkan asfalt molozunun konkasörle kırılıp kullanıma hazır hale getirilme işlemi için İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden bedel talebinde bulunulduğu ifade edilmiştir. Ancak Büyükşehir Belediyesi tarafından bu talebe cevap verilmediği görülmüştür.

Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılan ancak proje birim fiyat poz tariflerinde yer almayan bu iş için Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine uygun olarak yeni birim fiyatın belirlenerek yapılan ve yapılacak imalatların bedelinin alınması sağlanmalıdır.