MEHMET BALiOGLU

Asansör Muayene Kuruluşundan Periyodik Bakım Ücreti Alınmaması

Rapor Özet

Ana Konu ve Temel Bulgular

  • Başiskele Belediyesi, asansörlerin yıllık periyodik bakımlarını yapmak için bir sözleşme imzaladı.
  • Sözleşmede asansör yıllık periyodik kontrol bedelleri belirtilmesine rağmen, belediye payı belirlenmedi.
  • Yönetmelikte belirtildiği üzere, bakanlık tarafından belirlenen fiyat aralığında belediye meclisince belirlenen bir tarife yoktu.
  • Sözleşmede yer alan ücret tarifesi ve belediye payının belirlenmemesi nedeniyle, belediye gelir kaybına uğradı.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin 20’nci maddesi.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Belediye meclisi, asansör yıllık periyodik kontrol ücretlerine ilişkin bir tarife belirlemelidir.
  • Belediye meclisi, yönetmelikte belirtilen %10’a kadar alınacak belediye payına dair bir karar almalıdır.

Rapor Metni

Başiskele Belediyesi sınırları içerisindeki asansörlerin yıllık periyodik bakımlarının yapılması için A tipi bir muayene kuruluşu ile 01.01.2018-31.12.2020 tarihlerini kapsayan 3 yıllık dönem için bir sözleşme imzalanmıştır.

Bu sözleşmede Asansör Yıllık Periyodik Kontrol Bedelleri: X TL+belediye payı+KDV olarak yer almış olmasına rağmen, Belediye Meclisince yukarıdaki ücrete dâhil edilecek belediye payına dair herhangi bir belirleme yapılmamıştır.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığınca yayınlanan Asansör İşletme, Bakım Ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğinin “Periyodik kontrol ücreti” başlıklı 20’nci maddesinde aynen:

“ (1) Periyodik kontrol ücreti, Komisyon kararı doğrultusunda tespit edilerek Bakanlık tarafından tebliğ ile ilan edilen taban ve tavan fiyat aralığı esas alınarak ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir.

(2) A tipi muayene kuruluşu, bina sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin azami % 10’unu, protokol yapacağı ilgili idareye aktarır. Periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmı, ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir ve taraflar arasında imzalanacak protokolde yer alır. İlgili idare bu miktarın dışında A tipi muayene kuruluşundan ilave gelir talebinde bulunamaz.” denilmiştir.

Yönetmelikte belirtildiği üzere, bakanlık tarafından belirlenen fiyat aralığında belediye meclisince belirlenen bir tarife olmadığı gibi, belirlenen tarife üzerinden %10’a kadar alınacak belediye payına dair herhangi bir karar da mevcut değildir.

Yapılan sözleşmede yer almasına rağmen, yukarıda belirtilen ücret tarifesi ve buradan alınacak belediye payının belirlenmemesi sebebiyle, belediyenin gelir kaybına uğradığı değerlendirilmiştir.

Kamu idaresi cevabında; “Belediyemizin 02/01/2019 Karar tarihli ve 2 numaralı Meclis Kararında; 2019 yılı Yapı Ruhsat Birimi ile ilgili Hizmet Bedelleri tarifeler kısmında “Asansör Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin 23. maddesinde belirtilen ve A Tipi Muayene kuruluşunca ödenecek Belediye Katkı Payı %10 olarak tahsil edilecektir.” şeklinde düzenleme yapılarak belediye katkı payı belirlenmiştir.

Belediye Katkı Payı 12.12.2018 tarih 7369 nolu ve 03.05.2019 tarih 7791 nolu makbuzlarla; Belediyemiz ile sözleşme imzalayan A Tipi Muayene Kuruluşu olan S&Q Mart Kalite Güvenlik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından belediyemize yatırılmıştır.” denilmiştir.

Sonuç olarak, Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında, İdarenin “Asansör Muayene Kuruluşundan Periyodik Bakım Ücreti Alınmaması”na ilişkin bulgu konusu hususa katıldığı anlaşılmış olup gerekli düzeltme işlemleri yapılmıştır.