MEHMET BALiOGLU

Asansör Muayene Kuruluşundan Alınması Gereken Periyodik Kontrol Ücreti Payının Belirlenmemesi

Rapor Özet

Ana Konu

  • Belediye ile ilgili firma arasında yapılan asansörlerin periyodik bakım protokolünde Belediyeye aktarılacak paya ilişkin bir hüküm bulunmuyor.
  • Asansör periyodik kontrolleri belediyelerin yetkisindedir.
  • Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre periyodik kontrol ücretinin azami %10’una kadar Belediyeye aktarılacak tutara ilişkin bir meclis kararı alınması ve bu payın Belediyeye aktarılması gerekiyor.

Temel Bulgular

  • Belediyeye aktarılacak paya ilişkin bir ücret belirlenmediği görülmüştür.
  • 2018 yılı içerisinde söz konusu idare payı alınmamıştır.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyelerin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinin (s) bendinde yer alan;
  • Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin “Periyodik kontrol ücreti” başlıklı 20’nci maddesinin 2’nci fıkrası;

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • A tipi muayene kuruluşunun tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin azami %10’una kadar Belediyeye aktarılacak tutara ilişkin bir meclis kararı alınması ve bu payın Belediyeye aktarılması önerilmiştir.

Rapor Metni

Belediye ile ilgili firma arasında yapılan ve konusu Belediye sınırları içerisindeki asansörlerin periyodik bakımının yapılması olan protokolde Belediyeye aktarılacak paya ilişkin bir hüküm bulunmadığı görülmüştür.

İl sınırları içerisindeki hizmete sunulan asansörlerin tescil ve periyodik kontrolleri, 5393 sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyelerin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’inci maddesinin (s) bendinde yer alan;

Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.” hükmü gereğince belediyelerin yetkisindedir.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin “Periyodik kontrol ücreti” başlıklı 20’nci maddesinin 2’nci fıkrasında;

“A tipi muayene kuruluşu, bina sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin azami % 10’unu, protokol yapacağı ilgili idareye aktarır. Periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmı, ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir ve taraflar arasında imzalanacak protokolde yer alır.” denilmektedir.

Yönetmelik hükmüne göre, söz konusu A tipi muayene kuruluşunun tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin azami %10’una kadar bir pay Belediyenin karar organı tarafından belirlenerek Belediyeye aktarılacaktır. Dolayısıyla azami olarak belirtilen bu oranın %10 veya daha altı belirlenmesi kararı Belediye Meclisine bırakılmıştır.

Yapılan incelemede, Belediye Meclis kararı alınmadan 02.04.2018 tarihinde ilgili şirket ile yapılan protokolün “Periyodik Kontrol Ücreti ve Kontrol Ücretinin Tahsili” başlıklı 6’ncı maddesine;

“Periyodik Kontrol Ücreti;

Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafindan yayınlanan Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliğince belirlenen Taban Ücretler olup ve bu ücret her yıl Vergi

Usul Kanunu hükümleri uyarınca tespit ve ilan olunan yeniden değerleme oranında ilgili yıl için belirlenerek ve ek protokol ile yayınlanır.

Takip Kontrol Ücreti;

İlk takip kontrollerinden ücret alınmayacaktır. Daha sonraki takip kontrollerinden 100 TL + KDV tutarında ücret alınacaktır.”

hükmü konulmuş olmasına rağmen Belediyeye aktarılacak paya ilişkin bir ücret belirlenmediği görülmüştür. Yukarıda belirtilen mevzuat hükmü uyarınca A tipi muayene kuruluşunun tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin azami %10’una kadar Belediyeye aktarılacak tutara ilişkin bir meclis kararı alınması ve bu payın Belediyeye aktarılması gerektiği düşünülmektedir.

Kamu idaresi cevabında; “Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği kapsamında Belediyemiz sınırları içerisinde asansörlerin periyodik bakımlarının yapılmasına ilişkin protokol mevcut olup, aynı yönetmeliğin “Periyodik kontrol ücreti” başlıklı 20’nci maddesi 2’nci fıkrası hükümlerine göre belirlenen sınırlar dahilinde imzalanan protokol maddeleri içerisinde ücretlendirme ile ilgili hüküm bulunmadığından, belediye meclisine yazılmak üzere gerekli ücret tarifesi belirlenip firma ile ek protokol işlemleri tesis edilecektir.” denilmektedir.

Sonuç olarak kamu idaresi tarafından asansör periyodik bakım ücretlerine ilişkin idare payının tahsil edilebilmesine ilişkin gerekli işlemlerin yapılarak ek bir protokol hazırlanacağı belirtilmiş olmakla birlikte 2018 yılı içerisinde söz konusu idare payı alınmamıştır.