MEHMET BALiOGLU

Asansör Muayene Kuruluşunca Tahsil Edilen Periyodik Kontrol Ücreti Üzerinden Alınması Gereken İdare Payının Alınmaması

Rapor Özet

Ana Konu

  • İlçe sınırları içerisindeki asansörlerin tescil ve periyodik kontrolleri belediyelerin yetkisindedir.
  • Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’ne göre muayene kuruluşu, ücretinin %10’unu ilgili idareye aktarır.
  • Kamu idaresi, periyodik bakımını yapmak üzere protokol yaptığı asansör şirketinden periyodik kontrol ücretini tahsil etmemiştir.

Temel Bulgular

  • Tahsil edilmeyen periyodik kontrol ücreti kadar gelir kaybı.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

  • 5393 Sayılı Belediye Kanunu
  • Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • İlgili firma ile ek protokol yapılarak asansör periyodik bakım ücretlerinin %10’luk kısmının belediyeye aktarılması.

Rapor Metni

İlçe sınırları içerisindeki hizmete sunulan asansörlerin tescil ve periyodik kontrolleri, 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun “Belediyelerin yetkileri ve imtiyazları” başlıklı 15’nci maddesinin s) bendinde yer alan “Belediye sınırları içerisinde, yapı ruhsatı veya yapı kullanma izni hangi idare tarafından verilmiş olursa olsun, hizmete sunulacak olan asansörlerin tescilini yapmak, ilgili teknik mevzuat çerçevesinde yıllık periyodik kontrollerini yapmak ya da yetkilendirilmiş muayene kuruluşları aracılığıyla yaptırmak, gerekli hâllerde asansörleri hizmet dışı bırakmak.” hükmü gereğince belediyelerin yetkisindedir.

Asansör İşletme, Bakım ve Periyodik Kontrol Yönetmeliği’nin “Periyodik Kontrol Ücreti başlıklı” 20’nci maddesinin 2’nci fıkrasında yer alan “A tipi muayene kuruluşu, bina sorumlusundan ve/veya asansör yaptırıcısından tahsil edeceği periyodik kontrol ücretinin azami % 10’unu, protokol yapacağı ilgili idareye aktarır. Periyodik kontrol ücretinin ilgili idareye aktarılacak kısmı, ilgili idarenin karar organı tarafından belirlenir ve taraflar arasında imzalanacak protokolde yer alır.” hükmüne istinaden Kamu idaresinin protokol yaptığı A tipi muayene kuruluşunun periyodik kontrol ücretinin azami %10’unu idareye aktarması gerekmektedir.

Kamu idaresinin periyodik bakımını yapmak üzere protokol yaptığı asansör şirketinden

alması gereken periyodik kontrol ücretini tahsil etmediği tespit edilmiştir.

Yukarıda yer alan hükümler çerçevesinde değerlendirme yapıldığında İdare, tahsil etmediği periyodik kontrol ücreti kadar gelir kaybına uğramıştır.

Kamu idaresi cevabında; “İlgi bulguya istinaden kayıtlarımızın incelenmesi neticesinde; Belediyemiz hizmet binalarında bulunan asansörlerin periyodik kontrolünü yapan şirketle imzalanan protokolde asansör periyodik kontrol ücretinin belediyeye aktarılacak kısmına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmadığı tespit edilmiş olup, belediyemizce ilgili firmada ek protokol yapılarak asansör periyodik bakım ücretlerinin %10’luk kısmının belediyemize aktarılması sağlanacaktır.” denilmiştir.

Sonuç olarak Başkanlığımıza gönderilen kamu idaresi cevabında; ilgili firma ile ek protokol yapılarak asansör periyodik bakım ücretlerinin %10’luk kısmının belediyeye aktarılmasının sağlanacağı belirtildiğinden bu aşamada önerilecek başka bir husus bulunmamaktadır.

Bulgu konusu tespitin devam edip etmediği takip eden denetimlerde izlenecektir.