MEHMET BALiOGLU

Ankara Büyükşehir Belediyesinden Aktarılacak Payların Takibinin Yapılmaması

Rapor Özet

  • Ankara Büyükşehir Belediyesince tahsil edilen müze, müşterek bahis ve otopark gelirlerinin Ayaş Belediyesine aktarılmadığı tespit edildi.
  • Belediye, söz konusu gelirlerin takibine ilişkin herhangi bir işlem tesis etmeyerek tasarrufunda bulunan kamu kaynağında azalışa sebebiyet verdi.
  • Ankara Büyükşehir Belediyesi, söz konusu gelirleri Ayaş Belediyesine aktarmalı ve bu gelirlerin takibini düzenli olarak yapmalıdır.
  • Belediye, kamu kaynaklarının etkin ve verimli kullanımı için gerekli tedbirleri almalı ve bu gelirlerin takibini düzenli olarak yapmalıdır.

Rapor Metni

Ankara Büyükşehir Belediyesince tahsil edilerek ilçe belediyelerine dağıtılması gereken müze, müşterek bahis ve otopark gelirlerinin Ayaş Belediyesine aktarılmadığı ve Belediyenin söz konusu gelirlerinin takibine ilişkin herhangi bir işlem tesis etmeyerek tasarrufunda bulunan kamu kaynağında azalışa sebebiyet verdiği görülmüştür.

Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB);