MEHMET BALiOGLU

Alt Yüklenicilere İhale Edilen İşlere Ait Sürelerin Büyükşehir Belediyesi İhaleleri Süresinden Fazla Olması

Rapor Özet

Ana Konu

Şirket tarafından alt yüklenicilere ihale edilen yapım işlerinin süresinin, büyükşehir belediyesinden alınan ihalelerin süresinden fazla olduğu tespit edilmiştir.

Temel Bulgular

  • Şirketin faaliyetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleleri kapsamında yüklendiği işlerin tamamının alt yüklenicilere ihale edilmesi ve şirketin büyükşehir belediyesinden elde ettiği gelirle alt yüklenici maliyetlerini ödemesi üzerine kuruludur.
  • Şirket tarafından ihale edilen işlerin tamamı büyükşehir belediyesine bağlı olarak yerine getirilmektedir.
  • Şirketin alt yüklenicilere ihale ettiği işlerin süreleri, büyükşehir belediyesinden almış olduğu ihale sürelerinden fazla olduğu görülmüştür.
  • Şirket tarafından büyükşehir belediyesi ihalelerinin alınamama durumu da göz ardı edilmiştir.
  • Büyükşehir belediyesi tarafından açık ihale kapsamında şirket tarafından yüklenilen bu ihalelerin kazanılamaması halinde alt yüklenici sözleşmeleri feshedilecek ve tazminat ödenmesi gerekecektir.

Yasal ve Düzenleyici Çerçeve

Şirketin faaliyetleri, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde düzenlenmektedir.

Önerilen veya Eleştirilen Ana Eylem Noktaları

  • Şirket tarafından büyükşehir belediyesi ihaleleri ile alt yüklenicilere ihale edilen ihalelerin süresinin eşit olarak ayarlanması gerekmektedir.
  • Şirket tarafından büyükşehir belediyesi ihalelerinin alınamama durumu da göz önünde bulundurulmalı ve gerekli önlemler alınmalıdır.

Rapor Metni

Yapılan incelemelerde şirket tarafından alt yüklenicilere ihale edilen yapım işlerinin

süresinin büyükşehir belediyesinden alınan ihalelerin süresinden fazla olduğu tespit edilmiştir.

Şirketin faaliyetleri, İzmir Büyükşehir Belediyesi ihaleleri kapsamında yüklendiği işlerin tamamının alt yüklenicilere ihale edilmesi ve şirketin büyükşehir belediyesinden elde ettiği gelirle alt yüklenici maliyetlerini ödemesi üzerine kuruludur. Bu sebeple şirket tarafından ihale edilen işlerin tamamı büyükşehir belediyesine bağlı olarak yerine getirilmektedir. Ancak şirketin alt yüklenicilere ihale ettiği işlerin süreleri, büyükşehir belediyesinden almış olduğu ihale sürelerinden fazla olduğu görülmüştür. Ayrıca şirket tarafından büyükşehir belediyesi ihalelerinin alınamama durumu da göz ardı edilmiştir. Büyükşehir belediyesi tarafından açık ihale kapsamında şirket tarafından yüklenilen bu ihalelerin kazanılamaması halinde alt yüklenici sözleşmeleri fesihleride tazminat ödenmesi hususu da ortaya çıkacaktır.

Sonuç olarak şirket tarafından büyükşehir belediyesi ihaleleri ile alt yüklenicilere ihale edilen ihalelerin süresinin eşit olarak ayarlanması gerekmektedir..