MEHMET BALiOGLU

Alınan Sipariş Avanslarının Dönem Sonunda Gelir Hesabına Aktarılmaması

Rapor Özet

Error: ‘str’ object has no attribute ‘get’

Rapor Metni

DEÜ Tıp Fakültesi Hastanesi’ne başvuran hastalardan alınarak 340 Alınan Sipariş Avansları Hesabına kaydedilen avansların dönem sonunda 60 Brüt Satışlar Grubunun ilgili hesabına kaydedilerek kapatılmadığı görülmüştür.

Döner Sermayeli İşletmeler Bütçe ve Muhasebe Yönetmeliği’nin 340 hesabın işleyişine ilişkin 277’nci maddesinde aynen:

“MADDE 277 – (1) Alınan sipariş avansları hesabına ilişkin alacak ve borç kayıtları aşağıda gösterilmiştir.

  1. Alacak

    1. Alınan sipariş avansları bu hesaba alacak, tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç kaydedilir.

  2. Borç

    1. Alınan sipariş avansına konu mal teslim edildiğinde veya öngörülen hizmet yapıldığında alınan avans tutarı bu hesaba, yapılan tahsilat tahsilatın şekline göre ilgili hesaplara borç, mal veya hizmetin satış bedeli “60 Brüt Satışlar” grubunun ilgili hesabına, bu bedel üzerinden hesaplanan katma değer vergisi 391 Hesaplanan Katma Değer Vergisi Hesabına alacak kaydedilir.

    2. Alınan sipariş avanslarından yapılan iadeler bu hesaba borç, ilgili hesaplara alacak kaydedilir.”